Z działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność

O ubiegłoroczne działania Rady zapytaliśmy Bożenę Oleksy, Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji, Animatorkę Rady:

– Czytelnikom, którym umknęła informacja o powołaniu Rady przypomnę główny cel jej działania – jak sama nazwa wskazuje pochylamy się nad kompetencjami pracowników w naszej branży – nad wiedzą i umiejętnościami, którą pracownicy już zdobyli w dotychczasowym kształceniu formalnym i pozaformalnym, połączonymi z doświadczeniem, które zdobyli na swoich stanowiskach pracy,  ale też (a może przede wszystkim), nad nowymi, czy uzupełnionymi kwalifikacjami, które zaczynają już być niezbędne dla prawidłowego wykonania czynności zawodowych.

Rewolucja przemysłowa 4.0 – terminologia i obraz który za nią się kryje dawno już na dobre zagościły w naszym życiu. Zdawać by się mogło, że kolejna numeracja przemysłowej rewolucji to wcale nie tak odległy okres czasu. A co z wiedzą i edukacją, którą musimy posiąść, by nasza praca nie budziła lęku przed nieznanym? To właśnie tym obszarem zajmuje się 35 Członków Rady i zaproszonych do współpracy Ekspertów. Sylwetki osób, które pracują i współpracują nad przedsięwzięciem przedstawię w kolejnych numerach – teraz nadmienię tylko, że są to osoby, które w sposób formalny i nieformalny reprezentują różne środowiska uczestniczące w łańcuchu kształcenia przez całe życie – od poziomu szkół branżowych I i II stopnia, poprzez uczelnie, instytuty edukacyjne i naukowe oraz inne jednostki wspierające proces kształcenia, instytucje otoczenia edukacji (jednostki nadzorujące, Kuratoria Oświaty, Urzędy Pracy, właściwe ministerstwa) aż po przedsiębiorców, którzy proces ten kontynuują. To od osób reprezentujących te środowiska pozyskujemy wiedzę, która pozwoli na adekwatne przygotowanie potencjalnych pracowników do wykonywania zadań na coraz bardziej wymagających specjalistycznej wiedzy stanowiskach pracy w naszej branży.

Wróćmy jednak do konkretnych działań. W minionym roku Członkowie Rady pomimo ograniczeń epidemiologicznych kontynuowali swoje prace. Ten trudny dla nas wszystkich okres wymusił zmianę formy realizacji niektórych zadań.

Jeszcze w lutym, tuż przed ogłoszeniem obostrzeń odbyło się kolejne posiedzenie Członków Rady połączone ze zwiedzaniem fabryki autobusów Volvo we Wrocławiu. Formuła spotkań przyjęta od początku funkcjonowania Rady okazała się być trafnym przedsięwzięciem – przedstawiciele środowisk wcześniej wspomnianych, spotykają się – w skrócie rzecz ujmując – na stanowisku pracy. Coś, co dla pracowników/ pracodawców jest codziennością to dla współpracujących środowisk (od nauczycieli, wykładowców, po pracowników instytucji otoczenia biznesu) stanowi swego rodzaju kierunkowskaz wsparcia.

Niestety, kolejne zaplanowane na miniony rok bezpośrednie spotkania musiały zostać wstrzymane – przeniosły się do sieci pod postacią kolejnych zadań, które realizujemy w partnerstwie z Katowicką Specjalna Strefą Ekonomiczną i Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Czas na skrótowe informacje o zrealizowanych zadaniach. Odbyło się kilka zdalnych konsultacji środowiskowych (organizowanych przez KSSE pod przewodnictwem Moniki Bezak – Eksperta ds. Rynku Pracy) pod hasłem „Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami edukacji i otoczenia edukacji” ukierunkowanych na nowoczesne formy kształcenia (Wojciech Stęchły – IBE), rozwój kompetencji miękkich w edukacji formalnej i możliwości formalnej współpracy przedsiębiorców ze szkołami. Uczestnicy dzieląc się opiniami, prezentowali dobre praktyki wzajemnej współpracy i wdrożone rozwiązania. Dużym zainteresowaniem cieszyły się seminaria metodologiczne organizowane przez KSSE pod przewodnictwem przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych (Iwona Caputa – IBE) – te spotkania dostarczały przedsiębiorcom wiedzę o sposobie przygotowania i wdrożenia do systemu edukacji nowych kwalifikacji rekomendowanych przez przedsiębiorców. Na stronach Rady dostępne są publikacje uzupełniające powyższe tematy – przewodnik opracowany przez Luka Palmena, Krzysztofa Świerka i Wojciecha Stęchłego dotyczący współpracy na linii przedsiębiorca – szkoła oraz raport „Równość kobiet i mężczyzn w sektorze motoryzacyjnym – dobre praktyki”  autorstwa Kingi Wysieńkiej–Di Carlo.

Przeprowadzono pierwszą edycję  ogólnopolskich badań ankietowych o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz badania w zakresie dostosowania szkolnictwa branżowego do oczekiwań sektora (wyniki badań dostępne są już na stronie Rady). Badania kontynuowane będą wraz z kolejnymi edycjami zaplanowanymi w bieżącym i następnym roku.

„Rozpędzamy kompetencje w branży moto” w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 2.21 – Rada Sektorowa ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność – uchwałami nr 1, 2 z 2020 roku i uchwałą nr 1 z 2021 roku zarekomendowała szereg szkoleń wspierających rozwój kapitału ludzkiego, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Wszystkie rekomendacje zostały opracowane na podstawie Państwa zgłoszeń.

W pełni wyczerpane zostały już środki na wsparcie dofinansowania szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw branży moto w ramach rekomendacji nadzwyczajnych niwelujących skutki pandemii Covid-19. Od końca ubiegłego roku szkolenia są już w trakcie realizacji.

Równolegle rozpoczęły się pierwsze nabory wniosków na realizację szkoleń wynikających z pierwszej rekomendacji Rady w 12 obszarach tematycznych – kolejne nabory tej edycji ogłoszone zostaną w najbliższym czasie. Realizacja szkoleń wynikająca z trzeciej rekomendacji Rady (uchwała nr 1/2021) w 40 obszarach tematycznych przewidziana jest na II kwartał br.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu aplikowania o wsparcie dofinansowania do szkoleń znajdują się na stronie Rady i stronach Operatora (Firma HRP) odpowiedzialnego za ich realizację (https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-moto/),

 

Powyższe informacje to tylko fragment realizowanych przez Członków Rady i Ekspertów zadań. Pełna lista działań Rady w roku 2020 dostępna jest na stronie: http://radasektorowa-motoryzacja.pl.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997