Webinar TLA – Analizy porównawcze – czas na nowe rozdanie

Zapraszamy na spotkanie 14 stycznia 2021 r, godz. 11:00

Temat spotkania:

Analizy porównawcze – czas na nowe rozdanie

Zagadnienia, które omówimy podczas webinarium:

 1.  Analiza porównawcza – czym jest i do czego służy: 

  • mocne i słabe strony metod wyceny

  • terminy sporządzenia i obowiązki aktualizacji

  • dlaczego warto sporządzić analizę porównawczą przed ustawowym terminem?

 2. Analizy porównawcze w praktyce na przykładzie: 

  • Dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach

  • Transakcji gwarancji  

REJESTRACJA

link do transmisji zostanie przesłany do uczestników w wiadomości potwierdzającej rejestrację

Prowadzący: 

Szymon Jordan – Partner, Doradca Podatkowy

Remigiusz Markiel – Manager, Doradca Podatkowy 

Zapraszamy