DSR: MMOG/LE wersja 6 już dla Ciebie! Jesienne szkolenie …

Procesy SCM w przemyśle motoryzacyjnym podlegają dynamicznym zmianom. Przedstawiciele AIAG, Odette, montażystów OEM oraz dostawców Tier-1, tworzący zespół autorski standardu oceny, opublikował nową wersję wymagań MMOG/LE.

Co nowego w Global MMOG/LE wersji 6?

 Wersja 6 wprowadza wiele ulepszeń do narzędzia samooceny, a głównymi osiami dalszego rozwoju standardu są:

  • Zwiększenie odporności i elastyczności operacyjnej w łańcuchu dostaw.
  • Wzmocnienie planowanie zdolności produkcyjnej oraz zarządzanie zasobami pracowniczymi.
  • Odpowiedzialność społeczna wg ESG (Environmental, Social oraz corporate Governance).
  • Doskonalenie umiejętności zarządzanie kryzysowego oraz zarządzanie ryzykiem.
  • Odpowiedzialność za rozwój poddostawców oraz kaskada procesu oceny do poddostawców i nowych uczestników SC.

Osoby zainteresowane szczegółami wersji 6 MMOG/LE prosimy o kontakt z Jarosławem Jaśkiewiczem GSM: + 48  538 112 639, email: jaroslaw.jaskiewicz@dsr.com.pl ;  więcej  również: https://www.dsr.com.pl/mmog-szkolenie/

Wykorzystanie zaawansowanych technologii do automatyzacji i integracji procesów łańcucha dostaw

Pierwszym krokiem w automatyzacji podstawowych procesów łańcucha dostaw jest wdrożenie oprogramowania ERP. Platforma ERP pozwala organizacjom szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków biznesowych oraz wykorzystywać zaawansowane technologie (m.in. data lakes, machine learning, robotic process automation,  connected IoT devices). Zapewnia to zgodność procesów biznesowych z jednoczesnym szybkim ostrzeganiem w stale zmieniającym się środowisku biznesowym. Pozwala również organizacjom rozszerzyć funkcjonalność ERP, aby dostosować się do zmian warunków biznesowych branży.

W organizacji skoncentrowanej na łańcuchu dostaw platforma „ERP w chmurze” zapewnia pełną widoczność całego łańcucha dostaw organizacji poprzez integrację oraz automatyzację procesów jakości i dostaw w połączeniu z klientami/dostawcami, a także rozszerzanie krytycznych informacji na partnerów łańcucha dostaw za pośrednictwem portalu. Przykładowo, stosując możliwości uczenia maszynowego, platforma ERP w chmurze może uniknąć kosztownych zakłóceń, przewidując, a następnie ostrzegając, gdy maszyna wymaga naprawy, dostawca lub prognoza klienta jest niedokładna. Wbudowane w platformę narzędzia analityczne i KPI zapewniają organizacji wgląd w biznes w czasie rzeczywistym w celu lepszego podejmowania decyzji, prowadząc do poprawy wydajności łańcucha dostaw i zmniejszenia całkowitych kosztów.

Termin szkolenia: 21-22.09.2023

Miejsce: Hotel Haston City Wrocław

 ***

MMOG/LE  (Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation) jest narzędziem służącym do oceny wiedzy i możliwości zarządzania łańcuchem dostaw w zakładach produkcji i logistyki motoryzacyjnej na całym świecie. Jest on zgodny z celami globalnego standardu jakości IATF16949 i używa terminologii zgodnej z tą normą. Od momentu wprowadzenia w roku 2004 MMOG/LE stał się standardowym narzędziem branżowym do oceny procesów SCM producentów OEM (montażystów pojazdów) oraz tysięcy dostawców Tier-1 i Tier-2 w odniesieniu do tego, co jest uważane za najlepszą praktykę działania. Znacznie ułatwia wyjaśnianie operacji łańcucha dostaw i wykazywanie ciągłego doskonalenia zarówno klientom zewnętrznym, jak i kierownictwu firmy.

***

DSR S.A. jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe, niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych DSR 4FACTORY oraz oferuje kompleksowe wsparcie oraz opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Oprogramowanie i usługi z portfolio DSR 4FACTORY, są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich produktywności oraz zwiększenia konkurencyjności. DSR to obecnie jedno z największych centrów kompetencyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce (ponad 80. doświadczonych ekspertów: konsultantów, kierowników projektów, analityków i programistów). Kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych osiągających w sumie ponad 50 mld złotych przychodu rocznie i posiadających ponad 58 tys. pracowników. Rozwiązania DSR 4FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0.

www.dsr.com.pl