Szkolenie: Likwidacja szkód komunikacyjnych – poziom zaawansowany – 27.08.2024 r.

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-LIKWIDACJA-SZKÓD-KOMUNIKACYJNYCH_poziom-zaawansowany-1

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Dla osób zatrudnionych na stanowisku Starszy Specjalista z zakresu likwidacji szkód oraz posiadających doświadczenie w prowadzeniu likwidacji szkód komunikacyjnych z OC sprawcy i AC, poszukujących systematyzacji wiedzy, aktualizacji stanu prawnego oraz poznania dobrych praktyk w dokumentacji i kontaktach z ubezpieczycielami.

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • usystematyzuje i zaktualizuje wiedzę na temat likwidacji szkód komunikacyjnych z OC sprawcy i AC,
 • pozna zasady prawidłowego określania zakresu roszczeń, przysługujących Poszkodowanym z OC sprawcy zdarzenia i AC, 
 • pozna sposoby na zwiększenie rentowności prowadzenia procesu likwidacji szkód,
 • udoskonali sposób prowadzenia negocjacji z likwidatorem i klientem,
 • dowie się o rozwiązaniach na najczęściej spotykane problemy pojawiającej się w ramach likwidacji szkód,
 • dowie się o praktykach stosowanych przez likwidatorów szkód komunikacyjnych,
 • pozna aktualne orzecznictwo obowiązujące w ramach likwidacji szkód  komunikacyjnych,
 • dowie się o konsekwencji niedochowania przez strony postępowania likwidacyjnego ciążących na nich obowiązków i zobowiązań.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które od kilku lat prowadzą procesy mające na celu likwidacje szkód komunikacyjnych związane z różnymi roszczeniami tj. naprawa, wynajem samochodów zastępczych, holowania uszkodzonych pojazdów. Osoby, które chcą usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa i aspektów technicznych.

Cele szkolenia:

 • dostarczenie praktycznych narzędzi i wiedzy potrzebnych do skutecznego i efektywnego zarządzania procesem likwidacji szkód, 
 • omówienie aktualnych przepisów prawnych dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych oraz procedury zgłaszania i rozliczania szkód z Towarzystwami Ubezpieczeń, 
 • omówienie zasad prowadzenia negocjacji z przedstawicielami ubezpieczycieli w celu uzyskania należnej rekompensaty dla Poszkodowanego, 
 • prezentacja zagadnień związanych z bezgotówkowym rozliczaniem szkód – fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie szkód, wymogi dotyczące jakości i terminowości napraw samochodów.

Program szkolenia

1.Istotne pojęcia prawne i techniczne związane z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych

2. Podstawy prawne i orzecznictwo obowiązujące w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych

 • Aktualnie obowiązujące ustawy
 • Rekomendacje KNF
 • Wybrane orzeczenia SN i sądów powszechnych

 3. Przebieg postępowania mającego na celu likwidację szkód komunikacyjnych z OC

 •  Zgłoszenie szkody
 • Komunikacja z likwidatorem
 • Termin spełniania świadczenia
 • Rodzaje decyzji
 • Reklamacje
 • Ugody

 4. Roszczenia związane z zaistnieniem szkody częściowej w ramach OC 

 • Koszty naprawy uszkodzonego samochodu
  • niezbędne dokumenty
  • odpowiednia stawka za roboczogodzinę
  • zasadny zakres naprawy
  • części zamienne
  • rabaty, upusty, potrącenia
  • najczęściej popełniane błędy
 • Koszty wynajmu samochodu zastępczego
  • niezbędne dokumenty
  • propozycja wynajmu samochodu zastępczego
  • konsekwencje braku współdziałania z T.U.
  • odpowiednia stawka dobowa za wynajem samochodu zastępczego
  • zasadny czas wynajmu samochodu zastępczego w przypadku szkody częściowej oraz w przypadku szkody całkowitej
  • najczęściej popełniane błędy
 • Koszty holowania
  • niezbędne dokumenty
  • odpowiednia stawka
  • najczęściej popełniane błędy
 • Inne roszczenia

 5. Roszczenia związane z zaistnieniem szkody całkowitej w ramach OC

 6. Przebieg postępowania mającego na celu likwidację szkód komunikacyjnych z AC

  • Polisa AC i OWU
  • Zgłoszenie szkody
  • Komunikacja z likwidatorem
  • Termin spełniania świadczenia
  • Rodzaje decyzji
  • Reklamacje
  • Ugody

 7. Roszczenia związane z zaistnieniem szkody w ramach AC

 8. Postępowanie sądowe związane z zaistnieniem szkód komunikacyjnych w ramach OC i AC  

 • Przebieg postępowania sądowego
 • Prawa i obowiązki stron postępowania sądowego
 • Ciężar dowodu
 • Rola biegłego sądowego
 • Koszty postępowania sądowego
 • Przedawnienie roszczeń

 9. Wolne wnioski i pytania

DATA SZKOLENIA: 27.08.2024 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU: 10

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Justyna Radek Radca prawny. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, gdzie ukończyła z bardzo dobrymi wynikami prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W 2019 roku ukończyła aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach a następnie uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego.
Specjalistka z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Na co dzień obsługuje podmioty związane z branżą motoryzacyjną. Posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych oraz dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Autorka licznych publikacji związanych z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych.
Interesuje się rekonstrukcją wypadków drogowych. Aktywnie uczestniczy w różnych inicjatywach mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu motoryzacji. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych niosących pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma certyfikat.

CENA:

  pierwszy uczestnik kolejny uczestników
Członek PIM 790 zł/os.* 750 zł/os.*
Pozostałe firmy 940 zł/os.* 890 zł/os.*

*podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, certyfikat, lunch, przerwy kawowe.

Cena nie zawiera: noclegu, dojazdu, parkingu.

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-LIKWIDACJA-SZKÓD-KOMUNIKACYJNYCH_poziom-zaawansowany-1