Utrzymanie pomieszczeń w odpowiednim reżimie sanitarnym – warunek kontynuowania  działalności w czasie pandemii.

 

Pandemia COVID-19 wymusiła zdecydowane zaostrzenie reżimu sanitarnego. Dotyczy to w szczególności zakładów pracy, zakładów produkcyjnych i usługowych. Brak spełnienia określonych warunków może stworzyć zagrożenie dla funkcjonowania działalności. Ta sytuacja stawia wielu właścicieli firm lub osób zarządzających w problematycznej sytuacji.

Istnieje wiele technik dezynfekcji prewencyjnej, która prowadzi do zmniejszenia prawdopodobieństwa rozprzestrzeniania się wirusa. Jedną z nich jest ozonowanie. Technologia ta została zaakceptowana przez opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -PZH z dnia 2.04.2020 r. dot. dezynfekcji pomieszczeń biurowych.

Sama technologia na pierwszy rzut oka wydaje się prosta. Jednak po dokładnym rozpoznaniu wielu aspektów okazuje się, że wymaga ona od operatorów dużej dozy profesjonalizmu i dyscypliny. Wykonywanie ozonowania bez odpowiedniego przeszkolenia może być nieefektywne  i wręcz niebezpieczne dla operatorów oraz klientów końcowych.

Dlatego, przed podjęciem się usługi ozonowania Maintpartner opracował szereg  instrukcji i optymalnych technik w obszarze bezpieczeństwa. Bez tego nie można mówić o poprawnym procesie ozonowania. Pierwszym krokiem było wyposażenie operatorów w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz opracowanie dedykowanych procedur bezpieczeństwa. Bazowaliśmy tutaj na dostępnych publikacjach i wiedzy operatorów. Proces  ten jest  ciągle usprawniany wedle zasady ustawicznego doskonalenia.

Kolejną sferą, na której skupiliśmy swoje działania to wywiad przed rozpoczęciem prac, który obejmuje: ocenę ryzyka konkretnego zadania, odpowiednie przygotowanie pomieszczenia, ustalenie czasów ozonowania i wietrzenia. W rezultacie nasz operator otrzymuje  dedykowaną dla danego przypadku instrukcję, według której postępuje. Operator ma za zadanie wykonanie ozonowania jak najbardziej efektywnie ze względu czas i poziom dezynfekcji. Stosowanie dodatkowych technik wentylacji pomieszczenia, wykorzystanie istniejącej infrastruktury, podział pomieszczenia, wykorzystanie i rozstawienie ozonatorów w samym obszarze działań i jego doszczelnianie to kilka z elementów, które wykorzystujemy. Zadaniem naszych służb jest nie tylko odpowiednie przygotowanie przed procesem czy poprawne przeprowadzenie ozonowania, lecz także poprawne zakończenie prac. Po wykonaniu ozonowania operatorzy przy pomocy odpowiednich detektorów każdorazowo potwierdzają czy ponowne użytkowanie pomieszczenia jest bezpieczne.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące usługi ozonowania.

Co to w ogóle jest ozon?

Ozon, czyli cząsteczka zbudowana z trzech atomów tlenu ( O3) powstaje między innymi podczas działania wyładowań koronowych. Takie zjawisko wykorzystują urządzenia do generowania ozonu. Sam ozon nie jest stabilną cząsteczką i następuje jej samoistny rozpad do początkowej cząsteczki tlenu składającej się z dwóch atomów (O2).

Czy ozon jest szkodliwy?

Tak, dlatego jak każda metoda dezynfekcji, ozonowanie może być przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio wyszkolonych i wyposażonych w tym względzie operatorów, bez obecności innych osób w danych pomieszczeniu

Czy pomieszczenia ozonowane muszą być szczególnie traktowane po samej operacji nasycania ozonem?

Wymagane jest wietrzenie pomieszczenia do spadku poziomu ozonu do wartości bezpiecznych sprzed tego procesu. Tu warto dodać, że bez wietrzenia dane pomieszczenie wróci do stanu początkowego ze względu na to że połowiczny rozpad cząstek ozonu to 20-30 minut. Czyli po 30 minutach w pomieszczeniu jest już tylko połowa cząstek wytworzonych przez ozonator.

Dla kogo przeznaczone jest ozonowanie?

Ozonowanie może być wykorzystywane praktycznie w każdym dziale gospodarki i działalności. Każdy przypadek i tak na końcu musi być traktowany indywidualnie. Ważne jest aby jednostka wykonująca ozonowanie miała oprócz doświadczenia w ozonowaniu, także wypracowane procedury i wyszkolonych pracowników w kwestiach poruszania się na danym typie obiektów.

Przeciw czemu można stosować ozonowanie?

Ozonowanie aktualnie rozpatruję się w kwestiach walki z efektami pandemii wirusa Covid-19. Dotychczas było stosowane także wobec bakterii i innych wirusów, redukcji zapachów i efektów działania wilgoci oraz zabija pleśni i grzybów. Ozonowanie ma tą przewagę nad innymi sposobami dezynfekcji, ozon dociera do mniej dostępnych miejsc.

Jakie pomieszczenia można dezynfekować ozonem?

Po odpowiednim przygotowaniu, praktycznie każde. Ze względu na mocne właściwości utleniania ozonu w pomieszczeniu nie mogą znajdować się substancje łatwopalne. należy je albo szczelnie zamknąć albo  wynieść. Zabezpieczane są także folią ochronną elementy wrażliwe jak wyposażenie elektroniczne czy rośliny. Cały program ozonowania jest planowany każdorazowo do konkretnego pomieszczenia i wszystkie warunki brzegowe są określane przed rozpoczęciem prac.

Ile trwa proces ozonowania?

Wszystko zależne jest od wielu czynników. Kubatura, typ wentylacji, wyposażenie konieczne do zabezpieczenia , ilość ozonatorów. Wypracowana przez nas technologia ma pewne założenia ale trzeba je traktować jako teoretyczne. Dla każdego z pomieszczenia można wypracować jak najbardziej optymalną technologię ozonowania.

Jak się z nami skonstatować?