Ursus złożył wniosek o sanację

Close up of Male lawyer or judge hand's striking the gavel on sounding block, working with Law books, report the case on table in modern office, Law and justice concept.

Spółka złożyła do sądu rejonowego w wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego URSUS SA – czytamy w komunikacie.

– Kontynuowanie restrukturyzacji pod nadzorem sądu umożliwi Ursusowi wykorzystanie rezultatów dotychczasowych działań, które były podjęte w przyspieszonych postępowaniach układowych i uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym – informuje Urusus.
 
– W postępowaniu sanacyjnym Ursus będzie dążył do osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy spółki m.in. poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności – czytamy dalej w komunikacie.
 
Źródło: www.evertiq.pl