UOKiK: uwagi do wyposażenia samochodów

Linki holownicze, łańcuchy i pasy do mocowania ładunków a także uchwyty rowerowe – to popularne elementy wyposażenia samochodów. Co trzecia z 309 skontrolowanych partii produktów wzbudziła zastrzeżenia Inspekcji Handlowej głównie z powodu nieprawidłowego oznakowania.

Przeprowadzona w II kwartale br. na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrola Inspekcji Handlowej dotyczyła bezpieczeństwa linek holowniczych, uchwytów do przewożenia rowerów, pasów i łańcuchów do mocowania ładunków, a więc tych elementów wyposażenia samochodowego, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla pieszych i innych uczestników ruchu.

 Inspektorzy skontrolowali 309 partii produktów. 36,6% z nich zostało zakwestionowanych z powodu nieprawidłowego oznakowania. Najczęściej zastrzeżenia dotyczyły niekompletnej i niedokładnej instrukcji użytkowania, braku informacji w języku polskim, oznaczeń na produkcie, danych przedsiębiorcy odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu na rynek. Tegoroczna kontrola wykazała nieznaczne pogorszenie wyników, w porównaniu z rokiem 2013 (blisko 4%).

Poważne uchybienia inspektorzy stwierdzili jedynie w przypadku trzech partii linek holowniczych, które zostały wycofane ze sprzedaży. Jedna z nich okazała się niewystarczająco wytrzymała i groziła zerwaniem podczas holowania. Dwie inne nie spełniały przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z którymi odległość między pojazdami holowanymi powinna wynosić 4-6 m (miały długości 3,48 m i 3,66 m).

źródło: UOKiK

wnp.pl