Do 2020 Scania może produkować nawet 120 000 ciężarówek rocznie

„W ubiegłym roku dostarczyliśmy około 61 000 ciężarówek. Do 2020 r. nasz globalny potencjał produkcyjny wzrośnie do 120 000 ciężarówek rocznie – zapowiada Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny Scania.
Do 2020 roku rynek może wzrosnąć na tyle, aby wchłonąć 15 000 autobusów oraz 20 000 silników. Przewidywany wzrost jest oparty na prognozach ekonomicznych. Choć najbliższe lata mogą być dla Europy trudne, w dalszej perspektywie Scania spodziewa się ożywienia. Znaczący wzrost popytu nastąpi w Azji i Afryce.

„W Europie umocniliśmy swoją pozycję i utrzymamy ją w nadchodzących latach dzięki szerokiej gamie silników Euro 6, nowemu modelowi Scania Streamline oraz ofercie Ecolution by Scania. Te produkty i usługi pomagają naszym klientom obniżyć zużycie paliwa, a tym samym redukują wpływ transportu na środowisko naturalne. Na naszą korzyść działa również trend polepszania efektywności transportu w krajach rozwijających się. Skupimy się na dalszym wzmacnianiu naszej obecności w kluczowych segmentach rynku – wyjaśnił Lundstedt.

Serwis w centrum uwagi
Scania rozwija system usług serwisowych i wzmacnia się na nowych, szybko rozwijających się rynkach. W ostatnich latach poziom inwestycji w sieć serwisową wynosił około 1 miliarda SEK rocznie.

Klienci oczekują niższego zużycia paliwa i wyższej dyspozycyjności, co stwarza firmie Scania okazję do zwiększenia udziałów rynkowych za pomocą poszerzania gamy usług serwisowych.

„W ciągu minionych 20 lat rozwinęliśmy nową koncepcję prowadzenia serwisu i dziś zajmujemy pozycję lidera. Nadal będziemy zwiększać sprzedaż, wzmacniając naszą obecność w nowych segmentach z szeroką ofertą serwisową. Naszą ambicją jest powiększenie udziału serwisu w całkowitych obrotach z 20-25% w ostatnich latach do 25-30% – powiedział Lundstedt.

Scania będzie zwiększać zdolności produkcyjne inwestując w zaawansowane technologie produkcji w istniejących fabrykach. Ruszył już proces, który doprowadzi do podniesienia wydajności do 120 000 pojazdów, co oznacza wydatek rzędu 1,5 mld SEK w ciągu trzech lat.

Możliwości w ramach Grupy Volkswagen
Dalsze poszerzanie produktowego portfolio w długim okresie związane jest z ekonomią skali, wynikającą z działań w ramach Grupy Volkswagen. Scania bada możliwości współpracy z firmą MAN w takich obszarach jak osie, skrzynie biegów i inne komponenty, w tym hybrydowe układy napędowe.

Przeprowadzone badania wykazały, że istnieją interesujące możliwości osiągnięcia synergii i prace w tej sferze są kontynuowane. Ponadto trwa już wymiana informacji i doświadczeń w ramach Grupy Volkswagena a Scania w dziedzinie informatyki, produkcji i logistyki, włączając w to metody pracy i praktyki.

Od 2008 Scania prowadzi politykę, która wszystkim partnerom gwarantuje równe prawa i zapewnia, że współpraca przynosi korzyść firmie Scania. Martin Lundstedt wyjaśnił, jak polityka ta wpływa na podstawy procesu decyzyjnego i dalsze działania, które firma podejmuje.

„Podczas corocznego walnego zebrania udziałowców w 2014 r. podsumujemy procedury, które zabezpieczają interesy firmy Scania i jej udziałowców przy projektach podejmowanych w ramach współpracy. Skupimy się na monitorowaniu i dokumentowaniu transakcji z partnerami, tak aby były one możliwe do zweryfikowania”.

Scania wytypowała również audytorów zewnętrznych, którzy zwracają szczególną uwagę na zachodzące procesy i ich zgodność z założeniami. Podczas walnego zebrania udziałowców w 2014 r. audytorzy będą służyć informacją.

Sytuacja rynkowa
Lundstedt skomentował również sytuację na rynku ciężarówek w III kwartale bieżącego roku: „Klienci odczuwają potrzebę wymiany taboru i inwestują w ciężarówki Euro 5 zanim rok dobiegnie końca. Dlatego w Europie nie zaobserwowaliśmy typowego, sezonowego spadku popytu w lipcu i sierpniu. W Ameryce Łacińskiej nastąpiła pewna obniżka, w porównaniu z dobrymi wynikami poprzednich kwartałów”.
Źródła, Scania
IBRM Samar