Ukazało się nowe wydawnictwo Motomarketing.pl dla warsztatów samochodowych.

Publikacja nosi tytuł „Prawo i organizacja warsztatu samochodowego. Wybrane zagadnienia dla serwisu i klienta”. Poruszane w niej zagadnienia to m.in. organizacja warsztatu, koszt roboczogodziny, próg rentowności, elementy GVO, kwestie rękojmi, gwarancji, zgodności towaru i usługi z umową, praw klienta. Książka skierowana jest do właścicieli i pracowników warsztatów. W miesiącach wrzesień-październik-listopad wraz z miesięcznikiem Nowoczesny Warsztat bezpłatnie trafi do 10.000 warsztatów mechanicznych. Firmy, które nie otrzymają publikacji wraz z Nowoczesnym Warsztatem (nakład pisma jest większy niż nakład książki), mogą kupić ją na stronie www.motomarketing.pl

Więcej informacji na info@motomarketing.pl oraz pod numerem telefonu 601 175 196 i 42 244 68 20.

Kolejne trzy rozdziały są poświęcone różnym zagadnieniom związanym z zarządzaniem w warsztacie. Nie poruszymy w nich, oczywiście, wszystkich problemów, ale być może wrócimy do tematu w kolejnych książkach. Ten rozdział wprowadzi nas w dość rozległe zagadnienie dotyczące zarządzania serwisem, stanowiące nie lada wyzwanie dla każdego menedżera (kierownika) warsztatu. Mocną ręką musi on bowiem trzymać i kontrolować wszystkie składowe warsztatu, a mianowicie: ekonomię i finanse, strukturę organizacyjną, współpracę z innymi działami firmy, współpracę z magazynem.
Do tego dochodzi specyfika różnych rodzajów serwisów: mechaniczny lub blacharsko-lakierniczy, a także oponiarski, samochodów osobowych lub ciężarowych, autoryzowany lub niezależny, jedno- lub wielomarkowy.
Wszystko to wpływa na sposób zarządzania serwisem. Weźmy następujący przykład: z jednej strony mamy jednomarkowy, autoryzowany serwis, mający zaplecze magazynowe wyposażone w szeroką gamę części zamiennych, którego kierownik otrzymuje z działu księgowości na bieżąco dane oraz wyniki ekonomiczne swojego działu. Z drugiej strony weźmy kierownika niezależnego, wielomarkowego warsztatu samochodów ciężarowych, prowadzącego dodatkowo całodobowy serwis mobilny. Ten drugi kierownik nie jest, niestety, wspierany ani przez doskonale wyposażony magazyn części zamiennych (gdyby taki istniał, jego wartość musiałaby sięgać kilkunastu milionów złotych), ani tym bardziej przez dział kontrolingu, bo ten zwyczajnie nie istnieje. Jakże różna jest praca tych dwóch ludzi; pierwszy ubrany jest zapewne w garnitur i krawat, drugi – z pewnością w strój bardziej przypominający ubranie robocze. Pierwszy wchodzi do czystej, dogrzanej zimą hali, drugi często przebywa w przeważnie niezbyt czystym kanale i nie zawsze ciepłej, ale za to dużej, przestrzeni pokrytej dachem. Obydwu pracowników różni nie tylko wygląd, ale też zakres powierzonych im obowiązków i wynikające z nich problemy. Dla Czytelnika znającego specyfikę jakiegokolwiek serwisu mieszczącego się gdzieś pomiędzy tu opisanymi warsztatami oczywiste jest, że nie da się przedstawić zarządzania tym działem, nie różnicując uwarunkowań i specyfiki serwisów.
Wiem, że to truizm, ale każdy serwis jest inny. Jeżeli nawet porównalibyśmy dwie ASO tej samej marki, ale leżące w innych miastach i należące do innych podmiotów gospodarczych, to znajdziemy zapewne mniej więcej tyle samo różnic, co i podobieństw. W zasadzie wszystkie elementy wynikające ze standardów marki powinny być do siebie zbliżone, choć i one nie będą jednakowe. Natomiast wszystko to, co wynika ze specyfiki regionu, tradycji, kultury biznesowej, stylu zarządzania całą firmą powodować będzie mniejsze lub większe różnice. Różnice te, siłą rzeczy, będą mieć mniejszy lub większy wpływ na jakość pracy i wyniki serwisu.

Fragment książki „Prawo i organizacja warsztatu samochodowego. Wybrane zagadnienia dla serwisu i klienta” autorstwa Marcina Miśkowicza, Macieja Matczaka i Macieja Brzezińskiego, wydanej przez Motomarketing.pl. Powyższy fragment dotyczy organizacji warsztatu i jest autorstwa Macieja Brzezińskiego.