TLA – Prosta spółka akcyjna – czy zakładanie startupów będzie łatwiejsze?

Zapraszamy na webinarium Kancelarii TLA w dniu 24.05.2021 godz. 11:00 

Temat spotkania: 

Prosta spółka akcyjna – czy zakładanie startupów będzie łatwiejsze?

Zagadnienia, które omówimy podczas webinarium:

Agenda:

  • Prosta spółka akcyjna i jej cechy charakterystyczne.
  • Jakie są różnice między prostą spółką akcyjną a spółką z o.o. oraz spółką akcyjną?
  • Jakie są plusy i minusy prostej spółki akcyjnej?
  • Czy prosta spółka akcyjna spełni oczekiwania startup’ów?

Przewidywany czas: 1h

Rejestracja 

Prowadzący:

Izabela Mendyk-Pichur – Dyrektor w Kancelarii TLA, radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wiodących kancelariach prawniczych we Wrocławiu oraz prowadząc własną praktykę prawniczą. Uzyskała certyfikat doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW w Warszawie S. A. Orzekała jako arbiter przy Stałym Sądzie Arbitrażowym działającym przy jednym z biur finansowych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy oraz prawie handlowym i gospodarczym. Uczestniczyła w obsłudze prawnej i korporacyjnej spółek notowanych na GPW, spółek świadczących usługi e-commerce firm budowlanych i deweloperskich.

Magda Gawdzis – Menadżer w Kancelarii TLA, radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie obsługi prawnej i korporacyjnej spółek. Kompleksowo wspiera średnich i dużych przedsiębiorców należących do międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie sporządzania i negocjacji umów gospodarczych, inwestycyjnych i biznesowych oraz opracowywania dokumentów korporacyjnych i opinii prawnych. Ma na swoim koncie pozytywnie rozstrzygnięte spory gospodarcze, uczestniczyła w procesach restrukturyzacyjnych oraz likwidacyjnych spółek i innych podmiotów gospodarczych. Wieloletnie doświadczenie zdobyła poprzez udział w licznych projektach na rzecz podmiotów m.in. z branży automotive, e-commerce, budowlanej i produkcyjnej.