Szkolenie z zakresu metod i narzędzi skutecznego doradztwa zawodowego

Zapraszamy dyrektorów szkół branżowych, doradców zawodowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organu nadzoru pedagogicznego na webinarium poświęcone zagadnieniom związanym z doradztwem zawodowym w branży motoryzacyjnej.

Webiarium odbędzie się w trybie zdalnym na platformie ZOOM w dniach:

06 września (środa) 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00

11 września (poniedziałek) 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00

18 września (poniedziałek) 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00

20 września (środa) 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00

Formularz-zgłoszeniowy_szkolenie-dla-doradców-zawodowych

Zgłoszenia prosimy kierować na adres oleksy@pim.pl lub telefonicznie 600 003 240

Link do spotkania zostanie przesłany w dniu spotkania na podany przez Państwa adres e-mail.

Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem Doradztwa zawodowego w swojej szkole, wciąż poszukujesz nowych informacji związanych z rynkiem pracy, chcesz skutecznie doradzać swoim uczniom w wyborze kariery zawodowej lub prowadzisz nadzór nad doradztwem zawodowym w szkołach– zgłoś się już dziś.

O trendach w branży motoryzacyjnej, możliwości rozwoju kompetencji w kształceniu formalnym i pozaformalnym, planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego oraz świadomym wyborze kierunków kształcenia opowiedzą eksperci:

Krzysztof Świerk – Dyrektor Zarządzający Polskiej Izby Motoryzacji, Prezes Zarządu Promet Trans sp. z o.o., członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność, ekspert Centrum Innowacyjnej Edukacji. W przeszłości wieloletni dyrektor szkoły technicznej, kierownik szkolenia praktycznego, autor i koordynator międzynarodowych projektów w zakresie podnoszenia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, a także wspierania uczniów z małych miejscowości w zakresie aktywizowania ich na rynku pracy. Inicjator działań z zakresu rozwoju kwalifikacji rynkowych oraz dodatkowych umiejętności zawodowych. Inicjator budowy Centrum Kwalifikacji we współpracy z ogólnopolskimi organizacjami pracodawców oraz pierwszego w Europie akredytowanego Centrum Agrotronicznego.)

Wojciech Stęchły – Pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuje się edukacją, politykami edukacji i rynku pracy oraz ekonomią. Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność. Obszary specjalizacji: ZSK i ramy kwalifikacji; rozwój aplikacji dotyczących uczenia się i wyboru ścieżki edukacyjno–zawodowej z wykorzystaniem inżynierii językowej; ontologie umiejętności i formalizacja wiedzy o umiejętnościach, kwalifikacjach i zawodach; wykorzystanie danych w doradztwie; polityka edukacyjna, polityka na rzecz uczenia się przez całe życie; kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe i zapewnianie jakości; indywidualne rachunki szkoleniowe, micro-credentials (mikropoświadczenia); ekonomia instytucjonalna, działalność edukacyjna przedsiębiorstw, modele kapitalizmu. 

Szkolenie poprowadzi dr Paweł Wolski

 • psycholog, doradca kariery
 • akredytowany coach – Professional Certified Coach International Coaching Federation (ICF)
 • trener – od 2008 r. prowadzi szkolenia z zakresu coachingu, umiejętności społecznych, psychologii i doradztwa zawodowego
 • coach – od 2006 r. prowadzi indywidualne sesje coachingowe i terapeutyczne
 • manager – od 2011 r. kierownik studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS – „Jobcoaching – nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery”
 • mentor i superwizor – od 2016 r. wspiera osoby do akredytacji ICF
 • wykładowca na wydziale psychologii Uniwersytetu SWPS
 • autor publikacji z dziedziny psychologii pracy i rehabilitacji
 • posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju – Edexcel i BTEC Professional Qualifications
 • certyfikowany użytkownik Career Capital Questionaire, Reiss Motivation Profile, CliftonStrengths (Talenty Gallupa)
  wdrożył i współrealizował liczne projekty coachingowe (grupowe i indywidualne) we współpracy z takimi firmami i organizacjami jak: PLL LOT, Orange Polska, Tesco Polska, PKP intercity, PKP PLK, Saint Gobain, L Grant HR Consulting, BPI Polska, WYG International, Pracownia Poznawczo – Behawioralna Marii Rotkiel, Integracja, ONZ, ZUS, Jeronimo Martins.

Agenda spotkania

10:00 – 10:05 Powitanie uczestników i otwarcie spotkania – Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji Bożena Oleksy
10:05 – 10:30 Krzysztof Świerk
Trendy rozwojowe w branży motoryzacyjnej
10:30 – 11:00 Wojciech Stęchły
Kształcenie w sektorze motoryzacji  –  przegląd oferty i źródeł danych 
11:00 – 13:30 dr Paweł Wolski 
Szkolenie dla doradców zawodowych – Zdobywanie kompetencji w świecie BANI
13:30 – 13:50 otwarta dyskusja
13:50 – 14:00 podsumowanie spotkania