Spółdzielnia PIONIER zanotowała wzrost produkcji o 33%

Rok 2022 za nami. Czas na podsumowania. Tym razem o najważniejszych wydarzeniach w branży motoryzacyjnej mówi Tomasz Kuszła, Prezes Zarządu Spółdzielni PIONIER, Członek Rady Sektorowej ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) Kolejne komentarze eksperckie już niebawem.

Tomasz Kuszła, Prezes Zarządu Spółdzielni PIONIER, Członek Rady Sektorowej ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)

Rok 2022 za nami. Rok, w którym nie tylko branża motoryzacyjna ale i cała światowa gospodarka oczekiwała stabilizacji i powrotu do „normalności przed covidowej”. Nasze plany i oczekiwania zostały dosyć szybko zweryfikowane przez sytuację geopolityczną. Agresja Rosji na Ukrainę stała się katalizatorem kolejnych problemów, które na przestrzeni minionego roku trapiły przemysł motoryzacyjny. Do już dobrze znanego nam problemu z dostępnością półprzewodników bardzo szybko dołączyły kolejne, związane z niedoborem kluczowych komponentów min. wiązek elektrycznych. Było to wynikiem czasowego ograniczenia produkcji (lub całkowitego wstrzymania) przez producentów, których fabryki ulokowane są na terytorium Ukrainy.

Wprowadzone sankcje przez kraje UE na Rosję dodatkowo spotęgowały problemy logistyczne związane z dystrybucją oraz dostępnością części wykorzystywanych przy produkcji samochodów. Były to problemy tymczasowe, które po „pierwszym szoku” zostały dosyć sprawnie rozwiązane przez OEM’y (przy dużym wsparciu swoich dostawców).

Prawdziwym pokłosiem trwającej wojny, problemem który pozostał z nami do dnia dzisiejszego są ceny, a w zasadzie ich dynamiczny wzrost na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. W 2022 roku rosło niemal wszystko, od cen materiałów nieprodukcyjnych, produkcyjnych, gotowych komponentów po ceny surowców energetycznych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Wzrosty zauważalne, od kilkudziesięciu do kilkuset procent, które miały kluczowy wpływ na rentowność sektora oraz kształtowały cennik w salonach samochodowych. Opisane wyżej czynniki miały istotny wpływ na sektor motoryzacyjny w I półroczu 2022. Jak duży? O skali problemów pierwszego półrocza świadczyć może sam fakt liczby rejestracji samochodów w Europie, który był niższy o ponad 13% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2021. Zaskakującym zjawiskiem, które mogli doświadczyć producenci komponentów na pierwszy montaż była zmian trendu w II półroczu 2022 roku. Zazwyczaj ożywienie w branży i rosnące wolumeny produkcji zauważalne są od miesiąca września, tak w minionym roku wzrosty zamówień zbiegły się z przerwą wakacyjną przypadającą na okres lipcowo-sierpniowy.

W III kwartale nasza energia skupiona była na zbalansowaniu trzech różnych priorytetów: zapewnieniu możliwości wypoczynku wakacyjnego zatrudnionym pracownikom, zaplanowaniu niezbędnych przeglądów i serwisów infrastruktury technicznej oraz utrzymanie ciągłości produkcji i zabezpieczenie rosnących z dnia na dzień potrzeb klientów. Ożywienie i wzrosty widoczne były również we wskaźnikach makroekonomicznych. Na koniec III kwartału produkcja samochodów na Starym Kontynencie była wyższa o ponad 9% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021. Dane te niewątpliwie cieszą oraz dają nadzieję na stabilizację w nowym 2023 roku, jednak pamiętajmy, że są one w dalszym ciągu niższe niż w „normalności przed covidowej” (produkcja w Europie niższa o około 5 mln po III kwartałach – 2022 vs 2019).

Z perspektywy Spółdzielni PIONIER miniony rok był bardzo intensywny praktycznie na każdej płaszczyźnie działalności. Trwały prace związane z budową zakładu nr 2, jednej z największych inwestycji w historii firmy. W ramach budżetu inwestycyjnego w wysokości 4 mln EUR wybudowano od podstaw halę produkcyjno-magazynową o pow. 2 500 m2, wraz z niezbędną infrastrukturą przystosowaną do lakierowania osi napędowych. Zainstalowano autonomiczną linię do lakierowania o wydajności rocznej na poziomie 7 mln osi napędowych, co w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu miesięcy pozwoli podwoić wielkości produkcyjne. Zakończenie zadań inwestycyjnych nastąpiło w październiku. Od tego czasu rozpoczął się proces konfigurowania linii, prób technologicznych oraz wewnętrznej walidacji procesu. Gotowość do rozpoczęcia produkcji seryjnej udało uzyskać się wraz z końcem roku. Równolegle z pracami inwestycyjnymi prowadzonymi na przestrzeni 2022 trwał proces zapewnienia niezbędnych zasobów ludzkich potrzebnych do uzyskania gotowości produkcyjnej w zakładzie nr 2. W wyniku procesu rekrutacji realizowanego na przestrzeni roku, nastąpił ponad 29% wzrost zatrudnienia. Równie intensywnie i udanie przebiegał proces pozyskiwania nowych projektów produkcyjnych. Kilku klientów na przestrzeni minionego roku zdecydowało się na transfer swoich kluczowych projektów, które finalnie udało się pozyskać. Dzięki temu Spółdzielnia PIONIER zanotowała wzrost produkcji o 33% w porównaniu do roku 2021. Uzyskane w 2022 roku przychody ze sprzedaży to najlepszy wynik w 72-letniej historii firmy. Wynik, którego by nie było gdyby nie determinacja i konsekwencja w realizacji powierzonych zadań całej załogi Spółdzielni PIONIER, wszystkich jej pracowników na każdym szczeblu struktury organizacyjnej firmy. Takiej załogi, takich pracowników, determinacji w działaniu, konsekwencji oraz wielkiej pasji życzę wszystkim w tym Nowym 2023 roku.