Skuteczna organizacja czasu pracy w serwisie

Trzeci film z cyklu –  porady PIM: ORGANIZACJA CZASU PRACY

Posługując się definicją L. J. Seiwerta, „zarządzanie czasem to konsekwentne i zorientowane na cel stosowanie w praktyce sprawdzonych technik pracy w taki sposób, że kierowanie samym sobą i swoim otoczeniem odbywa się bez trudu, a otrzymany do dyspozycji czas jest wykorzystany sensownie i optymalnie”.