SEAT S.A. z najlepszymi wynikami w historii w zakresie zrównoważonego rozwoju

W zeszłym roku SEAT S.A. osiągnął najlepsze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju w swojej historii. Wszystko to dzięki skuteczności strategicznych projektów firmy w obszarach środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG). Od 2010 r. hiszpańskie przedsiębiorstwo zmniejszyło wpływ na środowisko swoich zakładów w Martorell, Barcelonie i El Prat o 53% poprzez usprawnienie procesów produkcyjnych. W ostatnim roku firma wdrożyła również nowe programy, w tym dotyczący różnorodności, które miały bezpośredni wpływ na całą siłę roboczą, a także wzmocniła strukturę zarządzania.

– Zrównoważony rozwój stanowi kluczowy filar strategii korporacyjnej SEAT S.A. i znajduje się w centrum naszego procesu transformacji w kierunku elektryfikacji – wyjaśnia Markus Haupt, wiceprezes wykonawczy ds. produkcji i logistyki w SEAT S.A. – Naszym celem było zmniejszenie wpływu na środowisko w konkretnym obszarze produkcji o 50% do 2025 r., co już udało nam się zrealizować. Obecnie dążymy do osiągnięcia neutralności węglowej w naszych zakładach do 2040 r., zgodnie ze strategią Grupy Volkswagen – dodaje Haupt.

Zmniejszenie wpływu produkcji na środowisko naturalne

W 2010 roku w firmie SEAT S.A. wdrożono system mierzenia kluczowych czynników. Dzięki temu pozyskano informacje dotyczące rzeczywistego wpływu procesów produkcyjnych oraz wdrożono skuteczne programy poprawy. Ostatnie wyniki firmy w pięciu kluczowych wskaźnikach procesu produkcyjnego, ustanowionych przez Grupę Volkswagen, są najlepszymi odnotowanymi przez firmę w jej historii. Co więcej, wpływ centrów produkcyjnych w Martorell, Barcelonie i El Prat na środowisko naturalne od 2010 r. został zredukowany o ponad połowę – 53%. Na te wyniki składa się zmniejszenie zużycia energii o 33%, redukcja emisji dwutlenku węgla o 69% oraz zmniejszenie zużycia wody o 45%. Zredukowano również wskaźniki utylizacji odpadów (o 78%) oraz emisji rozpuszczalników (o 45%).

Od 2012 r. całe zużycie energii elektrycznej pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z celami dekarbonizacji Grupy Volkswagen, firma SEAT S.A. osiągnie neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich obiektach do 2040 roku, a w całej firmie do 2050 roku. SEAT S.A. pracuje też nad działaniami skoncentrowanymi na instalowaniu bardziej wydajnych technologii i promowaniu recyrkulacji wody.

Strategia zrównoważonego rozwoju

W ramach wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, SEAT S.A. w ostatnich miesiącach uruchomił projekty krótko- i długoterminowe. Wśród nich znajduje się m.in. kluczowy program SEAT al Sol 2. Zgodnie z nim, od 2025 r. obiekty w Martorell, El Prat oraz Barcelonie zostaną zaopatrzone w 39 000 paneli słonecznych na powierzchni 233 000 m2, co wygeneruje 29 GWh. Dzięki temu SEAT S.A. potroi zdolność do samodzielnego wytwarzania energii odnawialnej.

W 2023 r. SEAT S.A. rozpoczął budowę pierwszej w 100% elektrycznej suszarni farb Grupy Volkswagen w Martorell. Instalacja została niedawno oddana do użytku. Dzięki jej działaniu, straty ciepła są minimalizowane, a zużycie energii zmniejszone o 25%. Oznacza to oszczędność 2500 ton CO2 rocznie, co jest odpowiednikiem pracy ponad 550 samochodów spalinowych przez rok. Projekt został sfinansowany z funduszy Next Generation EU za pośrednictwem Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Turystyki w Hiszpanii.

Inicjatywy dla pracowników

W 2023 r. SEAT S.A. zatwierdził nowy Plan Równości, który obejmuje ponad 60 środków promujących i wzmacniających różnorodność i integrację społeczną. Obejmują one nową procedurę przeciwko molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową oraz ekspresję płciową w miejscu pracy.

O dobre samopoczucie pracowników hiszpańskiego przedsiębiorstwa i Grupy Volkswagen dba Centrum Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji. Położono również nacisk na inicjatywy dotyczące promocji zdrowia psychicznego. W 2023 r. osiągnięto najniższy wskaźnik wypadków w dotychczasowej historii firmy.

W zeszłym roku zadbano również o dziedzinę zarządzania oraz wprowadzono innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uzyskano to dzięki wdrożeniu planu szkoleniowego w ramach projektu Future: Fast Forward. W jego obrębie firma przeznaczyła ponad 100 000 godzin na szkolenia dla swoich pracowników, zapewniając im wiedzę oraz umiejętności na temat panujących trendów i przyszłych wyzwań. Celem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie 500 000 godzin szkoleń dla wszystkich pracowników.

Źródło: seatmedia.pl