Rząd zaprasza samorządy do współpracy ws. rozwoju elektromobilności

• Ministerstwa zachęcają samorządy do tworzenia w Polsce warunków do rozwoju branży elektromobilności.
• Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju pod auspicjami Związku Miast Polskich zachęcają władze polskich miast i gmin do współpracy na rzecz tworzenia w Polsce warunków do rozwoju branży elektromobilności.

Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program, ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego transportu miejskiego, opartego zarówno o autobusy elektryczne, jak i pozostałe środki transportu wykorzystujące napęd elektryczny wraz z infrastrukturą ładowania.

Efektem wdrażania Programu Elektromobilności z perspektywy miast jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, obniżenie hałasu oraz poprawę dostępności i komfortu komunikacji miejskiej.

– Prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów gmin, którzy deklarują chęć zaangażowania się oraz wprowadzenia pojazdów elektrycznych do komunikacji miejskiej, zapraszamy do podpisania listu intencyjnego – napisano w komunikacie ME, MR oraz PFR.

Zainteresowani inicjatywą proszeni są o zgłoszenie się w terminie do 11 stycznia 2017 r.

Źródło: www.parlamentarny.pl