UOKIK: Samochody marki Mercedes S-coupe / S-cabrio (Typ 217)

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Mercedes S-coupe / S-cabrio (Typ 217) może gdy zdarzyć się, że podajniki pasów bezpieczeństwa w pozycji wysuniętej nie cofają się przed rozpoczęciem jazdy. Usterka ta może wystąpić w wyniku niewystarczającego uwzględnienia indywidualnych parametrów tarcia podajników pasów bezpieczeństwa w procesie ich sterowania (kodowanie odpowiedniego modułu sterującego). W razie wypadku w momencie zadziałania pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa może dojść do pęknięcia wysuniętego podajnika pasów bezpieczeństwa, a powstałe w ten sposób krawędzie mogą stać się przyczyną obrażeń. Ponadto nie zostaje zachowane pełne działanie ochronne pasa barkowego. Dodatkowo podczas wypadku nie można wykluczyć działania na pasażerów obciążeń, przekraczających dopuszczalne wartości.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 52 pojazdy.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani listownie o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. (22) 354 40 01.

UOKiK nie jest właściwy do informowania konsumentów odnośnie szczegółów akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322, ze zm.).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: www.uokik.gov.pl