Rynek przyczep niemal wyłącznie w górę

Według wstępnych danych, we wrześniu 2015 r. zarejestrowano 5 918 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów. To więcej o prawie 22% zarówno w porównaniu z ub. rokiem jak i z sierpniem br. Wysoki wzrost odnotowano we wszystkich grupach poza przyczepami rolniczymi, gdzie spadek wyniósł ponad 1/4.

Rejestracje najliczniejszej grupy – przyczep lekkich – to 3  243 szt. – to więcej o 28% niż we wrześniu ub.r. oraz o 16% niż w sierpniu br. Wrzesień zamknął wśród przyczep lekkich, piąty kwartał z dwucyfrowym wzrostem utrzymujący się od III kwartału ub.r.. Sprzedaż ciężarowych przyczep rolniczych przyhamowała rok do roku ale też w porównaniu do poprzedniego miesiąca (-14,5%). Ich rejestracje wyniosły 307 szt. raportuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego po analizie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Liczba przyczep ciężarowych rosła kolejny miesiąc z rzędu (+35%), praktycznie od lipca ub.r. z wyłączeniem jedynie styczniowych rezultatów, które były słabsze (-4,8%). Zarejestrowano ich 650 tj. więcej o 100 (+18%) niż w sierpniu. Rejestracje naczep były większe o 1/5 niż przed rokiem i wyniosły 1 663 szt. W podgrupie przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t wzrost był zbliżony (+21,5%) a liczba ich rejestracji wyniosła 1 828 szt.

Od początku 2015 roku, licząc razem wszystkie rodzaje, przybyły 52 332 nowe przyczepy i naczepy. Jest to więcej o 16,5% (+7 461) niż w analogicznym czasie przed rokiem. Ogólnie przyczepy od początku roku ciągną rynek w górę (+19%) a wśród naczep wyniki systematycznie poprawiają się i po wrześniu wskazują wzrost w skali roku o niemal 11%. W podgrupie przyczep i naczep o dmc> 3,5t. do końca września zarejestrowano 14 023 szt. czyli więcej o 1 246 szt. (+10%) niż w takim samym okresie ub.r.

źródło: PZPM