Ruszyła nowa odsłona informatora branżowego. Nie może Cię tu zabraknąć!

Zmienna koniunktura na rynku motoryzacyjnym stwarza wymóg ustawicznego poszukiwania nowych kontaktów biznesowych. Rozumieją to firmy, które w okresie prosperity czy też spowolnienia gospodarczego, prowadzą działania rozwojowe poszukując nowych dostawców oraz  nowych rynków zbytu również poza granicami RP. Dla przykładu eksport Polskiej motoryzacji w 2012 roku to ponad 17,5 mld euro co świadczy  o atrakcyjności i stabilności naszego rynku. Jak widać na poniższym wykresie trend ten widoczny jest również w innych krajach Unii Europejskiej szczególnie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Obecna sytuacja na rynku zmusza firmy do zintensyfikowanej analizy rynku i zmieniającego się otoczenia, zarówno w skali makro jak i mikro. Modyfikacjom podlegają profile firm, spektrum usługowe i towarowe, technologie materiały, etc. Dla niektórych jest to szansa , innych z kolei obliguje to do weryfikacji profilu dotychczasowego działania i dostosowania do nowych trendów. Innymi słowy firmy poszukujące kontraktów muszą najpierw zdobyć kontakty. Algorytm wydaje się być prosty:

PROMOCJA + KONTAKTY = KONTRAKTY

Gdzie zatem szukać rzetelnych informacji nt. poszukiwanego partnera, produktu czy też usługi? I tu z pomocą przychodzi informator branżowy wydawany przez Polską Izbę motoryzacji, pt. „Producenci części i komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego w Polsce”. Ponieważ rolą wydawnictwa jest promocja firm z obszaru RP, dlatego tez aby ułatwić kontakty międzynarodowe, katalog przygotowany jest w siedmiu językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, czeski i hiszpański). Sama struktura katalogu jest bardzo czytelna, ponieważ informacje zawarte w danej publikacji występują w podziale na wytwarzany asortyment wraz z listą firm oraz szczegółowy spis firm (dane teleadresowe, posiadane certyfikaty, zatrudnienie, rok założenia, kierunki eksportu oraz asortyment produkcji).

W tych krótkich słowach Polska Izba Motoryzacji zachęca do współtworzenia, jakże ważnego dla całej branży motoryzacyjnej informatora. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z danych zawartych w katalogu ułatwi również i Państwu pracę oraz przełoży się pozytywnie na wynik ekonomiczny firmy.

Więcej informacji pod nr tel.: 660-717-882 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej piekarniak@pim.org.pl

Ireneusz Piekarniak
Redaktor wydania