Rusza Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych

W stołecznym Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) podsumowano ostatnio wyniki projektu pn. „Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo” w oparciu o Auto Mobility Center (AMC-2). Zainaugurowano też działalność Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych.

AMC-2 to projekt mający na celu opracowanie całościowego systemu wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo, dzięki zaadaptowanej – na potrzeby dziewięciu rodzajów grup dysfunkcji ruchowych (w tym narządów ruchu i kręgosłupa) – pilotażowej floty aut. Adaptacje wykonano pod kątem osób z dysfunkcjami kończyn dolnych i górnych, tetraplegią, karłowatością i osób poruszających się na wózkach.

Wykonane w ramach projektu adaptacje pojazdów były możliwe dzięki testom wykonanym w warunkach rzeczywistych oraz analizom zachowań kierowców i pasażerów – do realizacji projektu zaangażowano aktywne osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami.

Główne modyfikacje w pojazdach objęły systemy układów kierowania, pozycję kierowców, urządzenia umożliwiające wsiadanie i związane z dysfunkcjami, które uniemożliwiają prowadzenie standardowych pojazdów. Uwzględniono również wariant adaptacji pojazdu umożliwiający naukę jazdy przez instruktora niepełnosprawnego ruchowo. Wszystkie zmiany wykonano z uwzględnieniem zasad ergonomii, nie naruszając zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przygotowane w ramach projektu modyfikacje pojazdów będą służyły uruchomieniu we wrześniu br. Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych, w tym:
– ośrodka szkolenia niepełnosprawnych kierowców,
– ogólnopolskiego punktu informacyjnego związanego z ich mobilnością motoryzacyjną,
– wypożyczalni pojazdów dostosowanych (z możliwością testów),
– pomocy w pozyskiwaniu dofinansowania na zakup pojazdu i jego adaptację.

Komercjalizacja wyników projektu AMC-2 ma przyczynić się do lepszej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. Dzięki nowym technologiom i narzędziom ma być możliwe uruchomienie seryjnej produkcji urządzeń i sieci autoryzowanych serwisów modyfikacji i badań zaadaptowanych pojazdów.

Projekt AMC-2 jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOTECH. Konsorcjum AMC-2, koordynowane przez ITS, tworzą: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Odlewnictwa oraz spółka AMZ BIS.

źródło: Instytut Transportu Samochodowego

AUTOR:  WNP.PL (AG)