Rok wzrostów w motoryzacji

Wyraźny wzrost liczby rejestracji samochodów, poprawa nastrojów konsumenckich, droższe samochody na rynku i wydłużony czas potrzebny na sprzedaż modelu – rynek motoryzacyjny w roku 2023 roku cechowały wzrosty i jeden istotny spadek – inflacji. Dane o rynku pozwalają myśleć o stabilizacji sytuacji – wynika z raportu Otomoto Insights.

Sytuacja na rynku motoryzacyjnym jest bezpośrednio powiązana z kondycją całej gospodarki. Zdaniem ekspertów platformy sprzedażowej Otomoto, wskaźniki makroekonomiczne pozwalają na optymizm w zakresie prognoz i wyraźniej niż w poprzednich latach rysują najbliższą przyszłość rynku motoryzacyjnego. Jedną z najważniejszych i najbardziej zauważalnych zmian dla całej gospodarki roku 2023 był spadek poziomu inflacji, która w grudniu 2023 roku była najniższa od początku 2022 roku. 

Obserwacja rynku pozwala na zebranie różnych obszarów, które łączy jeden, bardzo istotny aspekt – tendencja wzrostowa:

1. Wzrost wskaźnika ufności konsumenckiej i realny wzrost płac w drugiej połowie roku

Z publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych na temat bieżącej i wyprzedzającej ufności konsumenckiej, w 2023 roku, można wyciągnąć wnioski o pozytywnym trendzie nastrojów kupujących. Składały się na nie m.in. poprawa oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych i ocena sytuacji ekonomicznej w kraju. Wskaźniki ufności konsumenckiej GUS – bieżące i wyprzedzające na grudzień 2023 roku przewyższały wynik z ostatniego miesiąca 2022 roku o ponad 20 punktów procentowych.

2. Wzrost sprzedaży samochodów, motocykli i części

W ostatnim kwartale 2023 roku wyraźnie zaznaczył się wzrost sprzedaży dóbr trwałych przez podmioty sprzedające samochody, motocykle i części – w listopadzie zanotowano wzrost na poziomie niemal 12 proc. w porównaniu do takiego samego miesiąca w poprzednim roku. Pomimo spektakularnego wzrostu w kategorii, ogólna sprzedaż detaliczna w listopadzie 2023 nieznacznie spadła rok do roku – m.in. w związku ze spadkiem sprzedaży paliwa, które na początku ostatniego kwartału 2023 roku wielu kierowców kupowało na zapas. 

3. Wzrost rejestracji pojazdów w Polsce

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, w 2023 roku zarejestrowano w Polsce o 14 proc. więcej aut niż w poprzednim roku. Zdaniem ekspertów Otomoto, to jasny sygnał poprawy sytuacji na rynku motoryzacyjnym – wysokiej dostępności samochodów i dużej otwartości na kupowanie aut przez konsumentów. Proporcje rejestracji pozostają podobne jak w poprzednich latach – dominują samochody używane, pozostawiające w mniejszości nowe i importowane pojazdy. 

4. Wzrost cen pojazdów

Ceny samochodów wystawianych na Otomoto w 2023 roku wzrosły średnio o 10 proc. Wynika to z faktu, że do sprzedaży trafia coraz więcej droższych samochodów. Mediana ceny, czyli „środkowa” wartość oferowanych do sprzedaży samochodów tylko między III a IV kwartałem wzrosła o 6,4 proc., nieproporcjonalnie mocniej w stosunku do stopy inflacji i wzrostu płac w tym okresie. W stosunku do zeszłego roku zmieniła się przy tym proporcja aktywnych ogłoszeń samochodów w cenie niższej niż 50 tysięcy złotych – spadła ona z 55 proc. do 51 proc. 

5. Wzrost wysokości kredytów na samochód 

Choć ogólne zadłużenie gospodarstw domowych według GUS spada, część kupujących – w obliczu rosnących cen samochodów – decyduje się na zakup samochodu z finansowaniem. Porównując średnią wysokość kredytów na zakup samochodu udzielanych za pośrednictwem Otomoto Pay w pierwszej połowie 2023 roku do kwot z końca roku 2023 widać niemal 25 proc. wzrost wysokości zobowiązań. W grudniu ubiegłego roku średnia kwota kredytu na samochód przekroczyła wartość 40 tysięcy złotych.

6. Wzrost liczby dni potrzebnych na sprzedaż samochodu

Sprzedający samochody w 2023 roku musieli wykazywać się znacznie większą cierpliwością niż w poprzednim roku. Auta we wszystkich segmentach średnio sprzedawały się wolniej – niezależnie od tego, czy pod lupę weźmie się tu typ nadwozia czy rodzaj paliwa. Na platformie Otomoto sprzedający samochody elektryczne utrzymywali aktywną ofertę dwa razy dłużej niż w 2022 roku. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na długość sprzedaży samochodów – nie tylko elektrycznych – jest ich wysoka dostępność na rynku. Kupujący mają dziś więcej czasu na podejmowanie decyzji i wybór modelu w pełni spełniającego ich potrzeby. 

Choć rok 2023 był rokiem zmian na rynku, przyniósł perspektywę stabilizacji. Sytuacja na rynku zaczyna przypominać tę sprzed pandemii, a choć ceny samochodów różnią się od tych sprzed ponad 5 lat, to ich dostępność i konsumencka otwartość na zakup składają się na optymistyczne prognozy. Zmienia się sposób sprzedaży samochodów, poszerza wiedza kupujących, którzy czerpią ją z internetu. Obszarem w którym zmiany są szczególnie widoczne, jest rynek pojazdów zeroemisyjnych. Szybkość i wysoka dynamika zmian są tu powiązane ściśle z ciągle niewielkim wolumenem sprzedaży tego rodzaju samochodów. 

PJ

Źródło: SAMAR