Regularny wzrost obrotów Faurecii

W raporcie rocznym Faurecia szacuje wzrost światowej produkcji motoryzacyjnej w 2013 roku na 3,5%. W Ameryce Północnej i Azji wzrost produkcji samochodów utrzymał się na poziomie 5%. Na rynku europejskim, który osiągnął najniższy punkt w połowie roku, produkcja samochodów jest stabilna.

Łączny obrót Faurecii za rok 2013 wyniósł 18,03 mld euro w porównaniu do 17,36 mld euro w 2012 r., co oznacza wzrost o 5%. W drugiej połowie 2013 r., obrót łączny wzrósł o 6,1%. Sprzedaż produktów (dostawy części i komponentów do producentów) wyniosła 13,69 mld euro wobec 13,3 mld euro w 2012 r., oznaczając wzrost o 3,9%. W drugiej połowie roku sprzedaż produktów wykazała wzrost o 4,6%.

W roku 2013, Azji przypadał 13% udział w sprzedaży produktów (+3%), Ameryce Północnej 27% i Ameryce Południowej 5 %. Sprzedaż produktów spoza Europy stanowi 46% całości sprzedaży. Faurecia wzmocniła zróżnicowanie swego portfolio: silny wzrost odnotowano w szczególności w stosunku do marek Nissan, Daimler i Ford, a ta ostatnia wzmocniła swą pozycję drugiego klienta Faurecii z 15% udziałem w sprzedaży produktów. W kategorii pojazdów użytkowych sprzedaż wzrosła o 17% w roku operacyjnym.

Wzrost był silniejszy w zakresie technologii kontroli emisji zanieczyszczeń, obroty wyniosły 6,4 mld euro, co oznacza wzrost o 7,3%. Wpłynął na to znacznie wzrost w Azji (+22%) i poprawa sprzedaży pojazdów użytkowych (+17%). W drugiej połowie roku wzrost wyniósł 12,1%. Obroty w zakresie foteli samochodowych wzrosły do 5,2 mld euro, wobec 5,1 mld euro w 2012 r., co oznacza wzrost o 3,4 %. W drugiej połowie roku sprzedaż wzrosła o 3,9 %. Obroty w dziedzinie systemów wewnętrznych osiągnęły 4,6 mld euro wobec 4,3 mld euro w 2012 r., co oznacza wzrost o 4,1%, głównie dzięki wyższej sprzedaży marki Ford w Ameryce Północnej i dwucyfrowemu wzrostowi sprzedaży w Azji. W drugiej połowie roku sprzedaż wzrosła o 2,5%. Obroty w dziedzinie zewnętrznych elementów samochodowych wyniosły 1,9 mld EUR, o 3,9 % więcej w stosunku do 2012 r. W drugiej połowie roku wzrost wyniósł 1,7 %.

Yann Delabrière, Dyrektor Generalny Faurecii powiedział: – (…) w 2013 roku, Faurecia zanotowała, siódmy rok z rzędu, stały wzrost obrotów, szczególnie widoczny w Azji, gdzie wzrost ten przekracza 20%. Faurecia wzmocniła swoją pozycję lidera technologicznego we wszystkich dziedzinach działalności. Plany działania wysuwające na plan pierwszy generowanie gotówki okazały się skuteczne i zaowocowały: przepływem środków pieniężnych netto na poziomie 144 mln euro, powyżej naszych oczekiwań oraz spadkiem zadłużenia o 290 mln euro. Faurecia znacznie wzmocniła swoją równowagę finansową.

W roku operacyjnym 2013 firma osiągnęła wzrost łącznego obrotu o 5% i osiągnął 18,03 mld euro. Marża operacyjna wyniosła 538 mln euro, czyli 3% obrotu łącznego. Zysk netto osiągnął 88 mln euro, czyli 82 centy za akcję, przepływy środków pieniężnych netto były na poziomie 144 mln euro, powyżej wartości prognozowanej. Dług netto o wartości 1,52 mld euro, zmniejszył się o 290 mln euro.

źródło: Faurecia

AUTOR:  WNP.PL (AG)