PZPM: Pierwsze rejestracje motocykli i motorowerów w czerwcu 2015 roku

NOWE JEDNOŚLADY

Sprzedaż nowych motocykli w czerwcu zamknęła się wynikiem 2 952 sztuki, czyli prawie 3 razy wyższym niż w czerwcu 2014 roku. W czasie, gdy sprzedaż motocykli osiąga kolejne rekordy, motorowery odnotowują coraz gorsze rezultaty. W czerwcu zarejestrowano ich 3 661, 32,9% mniej niż przed rokiem. Jest to najniższy wynik czerwca jaki PZPM odnotował odkąd monitoruje rynek, czyli od 2005 roku.

Łącznie w czerwcu zarejestrowano 6 613 nowych jednośladów, czyli o 136 sztuk więcej niż w maju 2014.

Pierwsza połowa roku zamknęła się wynikiem 29 738 rejestracji. Jest to o 2,7% (780 szt.) więcej niż w pierwszej połowie ubiegłego roku.

 UŻYWANE JEDNOŚLADY

Używanych jednośladów zarejestrowano w czerwcu br. 8 873 szt., więcej o 42,3% niż w tym samym miesiącu ub.r. Na tę liczbę złożyło się 7 188 (+50,8% r/r) motocykli oraz 1 685 (+14,9% r/r) motorowerów. Od początku roku zarejestrowano po raz pierwszy 42 704 używane jednoślady, więcej o 31,6% niż w pierwszej połowie ub.r. Używanych jednośladów zarejestrowano 1,4 razy więcej  niż w tym czasie nowych, przy czym tylko w grupie motocykli relacja ta jest wyższa i wyniosła w pierwszym półroczu br. 2,6.

 MOTOCYKLE

Sprzedaż nowych motocykli w czerwcu zamknęła się wynikiem 2 952 sztuki, czyli prawie 3 razy wyższym niż w czerwcu 2014 roku. Jest to jednak mniej niż w maju, kiedy zarejestrowano 3 212 sztuk. Oznacza, to że mimo bardzo dużych wzrostów i zmiany struktury sprzedaży motocykli, utrzymuje się charakterystyczny sezonowy trend. Podobnie jak w latach 2005-2013 (od kiedy PZPM prowadzi obserwacje), sprzedaż w czerwcu była zawsze mniejsza niż w maju. Tak jak w poprzednich latach można spodziewać się z miesiąca na miesiąc, stopniowego zmniejszenia sprzedaży tylko, że na zasadniczo wyższym poziomie. Nie można też wykluczyć pewnego nasycenia rynku.

więcej >> PZPM_info_PTW_2015_06