Przybywa wynajętych aut w sektorze MSP

Ponad 77% mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw deklaruje znajomość usługi wynajmu długoterminowego samochodów. Jeszcze 5 lat temu potwierdzało to 56% badanych, a 42% respondentów otwarcie przyznawało, że nie ma wiedzy na ten temat.

Na taką sytuację wskazuje raport Instytutu Keralla Research przeprowadzony na zlecenie Carefleet SA. Korzystać z pojazdu zamiast być jego właścicielem, woli 35% MSP.

W krajach Europy Zachodniej wynajem długoterminowy od dawna cieszy się popularnością. W Polsce, w ciągu 25 lat zmieniła się kondycja gospodarcza kraju, a powstałe zmiany pozwoliły inaczej spojrzeć w przyszłość. Jeszcze 5 lat temu przedstawiciele sektora MSP byli zdania, że jedynie auto firmowe, które jest własnością przedsiębiorcy przynosi wymierne korzyści dla biznesu. Dziś, spadł udział firm które nie znają usługi wynajmu długoterminowego aut. Branża CFM ma duże powody do zadowolenia. W ciągu kilku lat udało się uzyskać znaczący wzrost świadomości istnienia tej formy użytkowania pojazdów w segmencie klienta, który przez wiele lat nie był adresatem komunikacji CFM.
Wynajem długoterminowy zdobywa coraz większą liczbę świadomych zwolenników. Przedsiębiorcy chcą prowadzić swój biznes bez kłopotów i kosztów związanych z zarządzaniem flotą. Firmy, decydujące się na udostępnienie swoim pracownikom auta służbowego, oferują narzędzie pracy ale także element motywacji. Często firmowa flota staje się wyróżnikiem i jest dodatkową korzyścią oferowaną pracownikom różnych szczebli. Okazuje się, że blisko 93% polskich mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw może pochwalić się liczbą do 20 pojazdów służbowych.
Z przeprowadzonych przez instytut Keralla Research badań wynika, że ponad 63% przedsiębiorstw z sektora MSP dysponuje flotą liczącą od 1-5 aut. Badania pokazały, że choć najwięcej przedsiębiorców MSP korzysta z małej liczby służbowych aut, to 12% badanych przyznaje, że park samochodów którym dysponują to liczba 20 pojazdów. Ci, którzy przekraczają liczbę 21 aut stanowią 6,4% badanych MSP. – Dla branży to optymistyczny trend, widać że utrzymuje się nadal duży potencjał rozwoju wynajmu długoterminowego w Polsce, a właściciele firm widzą zalety takiego rozwiązania, podsumowuje Frédéric Lustig prezes Carefleet S.A.

Dla każdego przedsiębiorcy – zwłaszcza z sektora MSP – przeznaczenie funduszy na flotę aut wiąże się z zadaniem pytania: lepiej mieć czy posiadać? Tegoroczne badania wskazują, że ponad 35% badanych woli używać auta, niż posiadać je na własność. Ponad 60% właścicieli małych i średnich firm nadal jest zdania, że lepiej mieć niż korzystać. Dlaczego polski sektor MSP tak mocno przywiązany jest do własności? Przywiązanie do posiadania sięga czasów PRL. Kupowanie i posiadanie kojarzy się ze stabilizacją. Jak wynika z badań Skanera mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw odsetek firm sektora MSP, które źle oceniają rozwój krajowej gospodarki od roku utrzymuje się na poziomie 1/3 wszystkich badanych. Aktualnie zanotowano 31,3% takich ocen, co jest niewielką poprawą. Zatem gorsza ocena sytuacji gospodarczej skutkuje poszukiwaniem oparcia w posiadaniu czegoś na własność. Nie zawsze jest to rozwiązanie w pełni przemyślane i kalkulujące faktyczne możliwości finansowe przedsiębiorcy. Wynajem długoterminowy aut przynosi bowiem korzyści nie tylko operacyjne, ale i finansowe, zarówno dużym międzynarodowym korporacjom, jak i firmom z sektora MSP.

źródło: Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

AUTOR:  WNP.PL (AG)