Powiększenie Zarządu spółki Ursus S.A.

17 października 2016 r. Rada Nadzorcza Ursus S.A. powołała Monikę Kośko na stanowisko wiceprezesa Zarządu. Powiększenie zarządu ma na celu długoterminowy rozwój spółki Ursus.

Rada Nadzorcza spółki zadecydowała, iż od dnia 17 października 2016 r. Zarząd Ursus S.A. bieżącej, wspólnej kadencji będzie działał w składzie pięcioosobowym. Tym samym Zarząd spółki Ursus S.A. powiększył się o nowego członka. Na stanowisko wiceprezesa została powołana Monika Kośko.

Monika Kośko posiada wykształcenie wyższe. W 2003 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i ekonometria. W 2008 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2016 r. ukończyła studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pani Monika Kośko rozpoczęła swoją karierę zawodową w Spółce w roku 2008 w Dziale Controllingu. W roku 2010 awansowała na Kierownika tego Działu, następnie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego ds. Controllingu, a w roku 2013 została Dyrektorem Dywizji Produkcji w Dobrym Mieście.

Źródło: ursus.com.pl