High-level conference: Skills for Industry Strategy 2030

Po Dniach Przemysłu UE w 2019 r. i wydarzeniach wysokiego szczebla „Przyszłość pracy” w dniach 19-20 czerwca 2019 odbywa się w Brukseli konferencja Skills for Industry Strategy 2030, która zgromadzi przedstawicieli kadry zarządzającej, decydentów, naukowców i edukatorów oraz uczestników szkoleń w celu wspierania dialogu, a także uzgodnienia priorytetów i konkretnych środków w celu ułatwienia wdrażanie strategii podnoszenia kwalifikacji.

W konferencji bierze udział Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji Pan Janusz Kobus