PIM współorganizatorem konferencji dla Sędziów

 

 

23 września w budynku Sądu Gospodarczego w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona „praktykom likwidacji szkód w pojazdach z umowy ubezpieczenia OC na etapie przedsądowym i przed sądem”. Tematami przewodnimi był wynajem samochodów z OC sprawcy a także problemy z rozliczaniem kosztów użytych do naprawy części.
Gościem honorowym konferencji był Pan Józef Zych, który przybliżał uczestnikom proces konsultacji przepisów prawa z punktu widzenia sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do praw zmian w kodyfikacjach i propozycji zmian dotyczących ubezpieczeń.
W konferencji dla Sędziów brali udział przedstawiciele: Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izby Motoryzacji i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Środowisko sędziowskie reprezentowali: Dr Aneta Łazarska, Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie, Dr Beata Janiszewska, Sędzia Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi i Dr Tomasz Pałdyna, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Po prelekcjach wprowadzających Dr Sędzi Janiszewskiej i Sędziego Pałdyny swój blok tematyczny poprowadzili przedstawiciele Rzecznika Ubezpieczonych: Pan Mec. Aleksander Daszewski, Pan Bartłomiej Chmielowiec i Pan Paweł Wawszczak. Prezentowany materiał zestawiał przepisy Sądu Najwyższego (oczami RzU) z praktykami likwidacyjnymi ubezpieczycieli. Prezentacja ukazała konkretne przykłady: np. cięcia kosztów części jak również pokazała mechanizm kalkulacji szkody całkowitej vs rozliczenie ceny pozostałości i tym samym wypłaty odszkodowania klientowi.
Następnie swoje racje przedstawili prelegenci zaproszeni przez Polską Izbę Ubezpieczeń.
Rafał Olszewski, Kierownik Produktu Wynajem Długoterminowy, Express Sp. z o.o. sp.k., mówił o „Obsłdze Klienta w procesie wynajmu pojazdu zastępczego na bazie doświadczeń Express Sp. z o.o.sp.k.”
Artur Piechel, Dyrektor Centrum Likwidacji Szkód TUiR WARTA SA w Katowicach, Pokazał najnowsze zmiany w procesie likwidacji szkód w Warcie zmierzające do zawierania jak najwięcej ilości ugód.
Alfred Franke, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) przedstawił prezentację dotyczącą rynku produkcji części „zamiennych” w Polsce.
Grzegorz Goluch, Dyrektor Biura Assistance Grupy PZU przestawił prezentację na temat „Naprawy pojazdów – projekty PZU S.A.”
Pan Mariusz Dylewski, Kierownik Działu Likwidacji Szkód, Toyota Marki, Władysław Cygan, Beata Cygan Przygońska mówił o „Wystarczalności odszkodowania komunikacyjnego do skutecznej naprawy pojazdu w oczach wykonawcy naprawy”
Na koniec bloku, PIU zaprezentowało wyniki badania opinii publicznej „Polacy o częściach zamiennych i pojeździe zastępczym” prezentacja ta wywołała spore poruszenie na sali i burzliwą dyskusję.
Następnie rozpoczął się blok prowadzony przez Polską Izbę Motoryzacji.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia poprosiło Polską Izbę Motoryzacji o zaprezentowanie bloku dotyczącego likwidacji szkód w pojazdach z perspektywy warsztatów naprawczych. Moderatorem bloku PIM był Prezes Roman Kantorski.
Polska Izba Motoryzacji w swoim wystąpieniu kładła nacisk na najważniejszą kwestię napraw jaką jest bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że auta po naprawie wracają na drogi gdzie stanowią realne zagrożenie dla przechodniów i innych uczestników ruchu gdy nie są w pełni sprawne. Na potwierdzenie tej tezy PIM zaprosił do wystąpienia poniższych ekspertów.
Dariusz Rudnik, Kierownik Centrum Badań Materiałowych i Mechatroniki, Instytutu Transportu Samochodowego, wygłosił wykład w którym przedstawił wyniki badania części mechanicznych bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zatrważające wyniki dowodziły, że ponad 70 % badanych części zamiennych dostępnych na rynku nie spełniało wymogów jakościowych co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania pojazdu.
Z kolei Wojciech Merło, Kierownik Programu Zarządzania Naprawami Powypadkowymi, Volkswagen Group Polska w swojej prezentacji pokazywał jak ważne w naprawie powypadkowej jest nie tylko użycie odpowiednich części ale także sama technologia naprawy.
Film prezentujący skutki niewłaściwej naprawy samochodu w momencie uderzenia np. przez inny pojazd zrobił wrażenie na uczestnikach konferencji. Widzowie sami spostrzegli, że na pozór dobrze wyglądające auto po naprawie nie stanowi ochrony dla podróżujących w momencie wypadku a kontrolowane strefy zgniotu w źle naprawionym aucie po prostu nie istnieją.
Kolejne wystąpienie wygłosił Pan Michał Małkowski- Dyrektor Serwisu Blacharsko-Lakierniczego i Prezes Zarządu Mazowieckiego Centrum Likwidacji Szkód, Auto Forum- dotyczyło ono „Napraw powypadkowych oczami serwisów blacharsko-lakierniczych”. Wystąpienie to obnażyło trudy warsztatów naprawczych, które z jednej strony muszą ciągle inwestować i podnosić jakość swoich usług a z drugiej strony nie mogą liczyć na godziwe wynagrodzenie za swoją pracę. Jasno zostało powiedziane, ze stawka za roboczogodzinę od dziesięciu lat pozostaje na niezmienionym poziomie, w odróżnieniu do kosztów, które tylko rosną. Dodatkowym problemem jest brak wykwalifikowanych pracowników, którzy jeśli tylko zostaną wyszkoleni chętnie emigrują za granice.
Ostatnim wystąpieniem w bloku PIM było wystąpienie Pani Izabeli Grabowskiej, Współwłaścicielki Autowypożyczalni KAMIL z Białegostoku na temat „Długości najmu pojazdu zastępczego w powiązaniu z rzeczywistym czasem napraw”.

Na koniec konferencji swoje wystąpienie miał Biegły Sądowy Pan Arkadiusz Banasik, który mówił o trudnej pracy związanej ze zleceniami badań na potrzeby prowadzonych spraw sądowych.
Polska Izba Motoryzacji jest przekonana o potrzebie prowadzenie podobnych konferencji w przyszłości i jest gotowa do współpracy ze środowiskiem sędziowskim w sprawach związanych z branżą motoryzacyjną. W najbliższym czasie przewidujemy prace nad kolejnym spotkaniem ze środowiskiem sędziowskim.