PIM wspiera postulaty właścicieli Stacji Kontroli Pojazdów – 26 kwietnia br. strajk SKP

W odpowiedzi na brak reakcji administracji państwowej na postulaty Związku Dealerów Samochodów oraz Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, właściciele SKP podjęli decyzję o niewykonywaniu w dniu 26.04.br. badań technicznych pojazdu.

Protest jest odpowiedzią na brak zgody ze strony rządu na podniesienie stawki za badania techniczne, która według właścicieli SKP jest zbyt niska i niezmieniona od prawie 20 lat.

W dniach 24 i 25 kwietnia przeglądy będą odbywały się w trybie awaryjnym polegającym na  zrejestrowaniu informacji tylko w lokalnym rejestrze, bez wpisywania informacji do CEPiK.

Następnie wszyscy prześlą dane z trybu awaryjnego do CEPiK w środę 26 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00.

Polska Izba Motoryzacji popiera działania Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów oraz Związku Dealerów Samochodów, jak i samych właścicieli SKP.