PIM w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

W dniu dzisiejszym tj. 30.01.2017 r. odbyło się spotkanie z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa – Jerzym Szmitem.

W imieniu branży motoryzacyjnej apelowaliśmy o przywrócenie roli niezależnego rzeczoznawcy w procesie likwidacji szkód i uregulowanie pozycji certyfikowanego Rzeczoznawcy jako osoby zaufania publicznego w procesach gospodarczych.

Obecny system likwidacji szkód w Polsce nie jest prawidłowy. Wytyczne KNF z 16.12.2014 wskazują na wiele nieprawidłowości. Brak reakcji i poprawy systemu wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego i szarą strefę.

Niebawem zostanie sporządzony protokół ze spotkania, który zostanie zamieszczony na stronie PIM.