PIM na Forum Inteligentnego Rozwoju

Forum Inteligentnego Rozwoju, odbędzie się  21 października 2016r. w Jasionce k. Rzeszowa. Forum organizowane jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Celem Forum jest budowanie synergii między nauką, biznesem i samorządem. Wydarzenie organizowane jest jako odpowiedź na nową perspektywę finansową UE 2014-2020, kładącą duży nacisk na innowacje i zakładającą transfer wiedzy do gospodarki, skutkujący rozwojem gospodarczym Polski. Zależy nam, aby dyskusje mające miejsce na Forum bezpośrednio przełożyły się na rozwój polskiej innowacyjności. Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli innowacyjnych przedsiębiorstw, władz uczelni i instytutów, polityków i samorządowców. Zaproszeni goście wezmą udział w branżowych panelach dyskusyjnych dotyczących wyzwań stojących przed polską gospodarką, szkoleniach i prezentacjach.

Głównymi patronami wydarzenia są m. in. Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Ponadto patronat honorowy objęła także Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Patronem medialnym został Puls Biznesu oraz TVP Rzeszów.

SZCZEGÓŁY ORAZ PROGRAM:

Zaproszenie na Forum Inteligentnego Rozwoju – Polska Izba Motoryzacji

Rozkład konferencji Forum Inteligentnego Rozwoju