PCC Rokita partnerem chińskiej firmy w zakresie produkcji komponentów bateryjnych


PCC Rokita 11 marca 2019 r. podpisało z Shandong Shida Shenghua Chemical Group Co. Ltd. umowę o współpracy dotyczącą rozpoczęcia przygotowań do inwestycji w zakresie produkcji komponentów bateryjnych.

Umowa dotyczy produkcji węglanów organicznych i ich sprzedaży na terenie Europy, mających zastosowanie m.in. do produkcji baterii dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego. Produkcja ma zostać zlokalizowana na terenie należącym do spółki, położonym w Brzegu Dolnym. Dodatkowo firmy uzgodniły, że ich współpraca może zostać rozszerzona na terytorium Niemiec.

Pierwszy etap projektu miałby obejmować budowę instalacji o zdolności produkcyjnej 20 000 t/rok. W ramach współpracy firmy podejmą także działania umożliwiające określenie możliwości dalszego rozwoju i inwestycji w ramach drugiego etapu, przewidującego produkcję poszerzonego portfolio komponentów do baterii.

Wstępny, szacunkowy koszt pierwszego etapu projektu przewidywany jest na kwotę około 22 mln EUR (około 95 mln PLN wg kursu NBP na dzień 11 marca 2019 r.).

W Polsce zostanie utworzona spółka celowa do realizacji projektu, Shida udzieli nowo powołanemu podmiotowi licencji na korzystanie z technologii produkcji węglanów organicznych, oraz że PCC Rokita dostarczy media konieczne do produkcji węglanów organicznych do spółki celowej.

W spółce celowej Shida będzie posiadała 51% a PCC Rokita 49% udziałów, przy czym każdemu ze wspólników będzie przysługiwać na zgromadzeniu wspólników, jak i również w pozostałych organach spółki celowej, 50% głosów z posiadanych udziałów. Kapitał zakładowy spółki celowej we wstępnej fazie projektu będzie wynosił 5 mln PLN – informuje firma w komunikacie.

Ponadto wejście umowy w życie jest zależne od szeregu warunków m. in. uzyskania zgód stosownych organów i instytucji oraz potwierdzenia możliwości produkcji w Europie przez spółkę celową na bazie licencjonowanej technologii Shida.

Źródło: www.evertiq.pl