Paliwo do mercedesa z odpisem połowy VAT

Nie każdy samochód ciężarowy może być uznany za pojazd tylko do użytku biznesowego.

Ponieważ mercedes benz typ 308 D posiada 6 miejsc, a jego dopuszczalna ładowność przekracza 500 kg (wynosi 1462 kg) i takie parametry wynikają z dokumentów auta wydanych zgodnie z prawem o ruchu drogowym, to jego właściciel ma prawo do ograniczonego odpisu podatkowego od zakupu paliwa. Interpretację podatkową w takiej sprawie wydał niedawno dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, potwierdzając zarazem stanowisko przedsiębiorcy, który o nią wystąpił (nr ITPP2/443-730/14/RS). Wnioskodawca świadczy usługi budowlane. Dla celów tej działalności wykorzystuje wspomnianego mercedesa, sklasyfikowanego jako samochód ciężarowy.

Przystosowany do przewożenia ładunków pojazd ma kabinę konstrukcyjnie oddzieloną od części ładunkowej pokrytej brezentem. Posiada jednak dwa rzędy siedzeń, czyli konstrukcyjnienie spełnia warunków, które pozwalałyby uznać, że może być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Poza tym przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji jego przebiegu, od której w niektórych przypadkach zależy prawo odliczania 100 proc. VAT od wydatków związanych z eksploatacją auta.

W tej sytuacji przedsiębiorca może odliczać 50 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu oleju napędowego, do czego uprawniają go m.in. parametry dotyczące dopuszczalnej ładowności i liczby miejsc w samochodzie, określone w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, które przedsiębiorca posiada.

Organ podatkowy przypomniał, że zgodnie z prawem o ruchu drogowym, wpisu parametrów technicznych pojazdu w karcie dokonuje się na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji oraz dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu.

Ograniczenia konstrukcyjne

Zgodnie z ustawą o VAT, do pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, należą pojazdy: inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą — klasyfikowane do podrodzaju wielozadaniowy czy van, lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków; inne niż samochody osobowe, które mają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, pojazdy specjalne.

Puls Biznesu, IWONA JACKOWSKA
i.jackowska@pb.pl