Nowi Partnerzy i nowe kompetencje doradcze w Crido

Z początkiem września do Crido dołączyło 3 nowych Partnerów, którzy razem ze swoimi zespołami będą wspierać klientów w zakresie podatków osobistych, prawa nieruchomości i corporate finance.

  • Marek Gadacz został Partnerem w Crido Taxand odpowiedzialnym za obszar podatków osobistych i wsparcie w tym zakresie zarówno pracodawców, jak i osób fizycznych. Marek będzie rozwijał doradztwo w zakresie PIT i ZUS, które obok: CIT, VAT, cen transferowych i postępowań podatkowych należy do głównych obszarów doradztwa podatkowego Crido.
  • Artur Marszałkiewicz został Partnerem zarządzającym Crido Corporate Finance – nowej spółki, która świadczy komplementarne dla Crido Taxand (w zakresie podatków) i Crido Legal (w zakresie prawa korporacyjnego) usługi w obszarze doradztwa finansowego i transakcyjnego, w  tym na rynku M&A.  W oparciu o swoje ponad 20-letnie doświadczenie na polskim rynku kapitałowym będzie rozwijał usługi corporate financein. dla polskich przedsiębiorców.
  • Krzysztof Marzyński został Partnerem odpowiedzialnym za Praktykę Prawa Nieruchomości w Crido Legal. Krzysztof będzie rozwijał doradztwo kancelarii w zakresie prawa nieruchomości i prawa budowlanego oraz zarządzał doświadczonym zespołem, który swoje kompetencje i pozycję na rynku nieruchomości buduje z sukcesem od początku działalności Crido Legal.

 

 Crido, które powstało w 2005 roku, to dzisiaj ponad 230-osobowy zespół. Nasi doradcy zapewniają przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz pomagają rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł.

Za zarządzanie i rozwój firmy odpowiada 6 partnerów zarządzających, w tym 4 w spółce Crido Taxand: Michał Gwizda (Doradztwo Biznesowe i Zarządzanie Innowacjami), Andrzej Puncewicz, Roman Namysłowski i Paweł Toński (Doradztwo Podatkowe).  Za zarządzanie Crido Legal odpowiada Jakub Ziółek, a Crido Corporate Finance – Artur Marszałkiewicz.

Za rozwój poszczególnych linii biznesowych odpowiada 10 partnerów posiadających kompetencje w wybranych obszarach prawa, podatków i doradztwa biznesowego, w tym w zakresie zarządzania innowacjami i pozyskiwania finansowania.

Informacje o nowych partnerach Crido

Marek Gadacz posiada kilkunastoletnie doświadczenie w  zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w różnych aspektach związanych z opodatkowaniem osób fizycznych, w szczególności  doradztwie w zakresie planowania podatkowego, bieżących rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych, opodatkowania transferu majątku czy przeprowadzania audytów podatkowych, a także zwiększania efektywności podatkowej prowadzonej działalności. W ramach dotychczasowej praktyki doradzał zarówno firmom, jak i bezpośrednio osobom fizycznym w zakresie struktur wynagradzania pracowników oraz uzyskiwania przez nich innych dochodów. Od września 2017 jest partnerem odpowiedzialnym za Zespół Podatków Osobistych w Crido Taxand.

Artur Marszałkiewicz w swej ponad 20-letniej karierze zawodowej na polskim rynku kapitałowym koncentrował się na doradztwie finansowym i transakcyjnym dla wiodących polskich firm i międzynarodowych korporacji, jak również funduszy Private Equity. Aktywnie uczestniczył i zarządzał z sukcesem kilkudziesięcioma transakcjami M&A, IPO i finansowania dłużnego o wartości kilku miliardów złotych. Na początku swojej kariery zawodowej związany był z wiodącymi domami maklerskimi, pracował m.in. w dziale bankowości inwestycyjnej Societe Generale. Był też partnerem w polskim butiku doradczym, gdzie m.in. odpowiadał za transakcje z udziałem dużych polskich przedsiębiorców. Jest jednym z założycieli Crido Corporate Finance, gdzie pełni funkcję Partnera Zarządzającego.

Krzysztof Marzyński specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie budowlanym oraz szeroko pojętym prawie handlowym. Jego ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie polskim i międzynarodowym klientom obejmuje prawne aspekty, m.in. sprzedaży, kupna, wynajmu, zarządzania, finansowania czy restrukturyzacji nieruchomości komercyjnych, jak również tzw. alternatywnych aktywów, takich jak np. nieruchomości rolne, leśne czy mieszkania na wynajem. Przed dołączeniem do zespołu Crido Legal Krzysztof pracował w warszawskim biurze Dentons. Wcześniej zdobywał doświadczenie w Clifford Chance i firmie doradczej PwC. Od września 2017 jest Partnerem odpowiedzialnym za Praktykę Prawa Nieruchomości w Crido Legal.

 

_____________________________________________________________________

O Crido

Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. Dostarczamy firmom i ich właścicielom rozwiązania na miarę szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego, prawnego oraz nowych wyzwań na poziomie lokalnym i globalnym. Znajdujemy sposoby, które pozwalają klientom – niezależnie od branży i skali działalności – bezpiecznie prowadzić i rozwijać biznes. Zapewniamy zarówno merytoryczne wsparcie na najwyższym poziomie, jak i cyfrowe rozwiązania wspierające prowadzenie bieżącej działalności.

 

Zaangażowanie i praca naszego ponad 230-osobowego zespołu zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Ma to swoje odzwierciedlenie w rankingach doradców podatkowych i firm wspierających działalność B+R i innowacje, w których zajmujemy najwyższe pozycje.

 

Doradzamy, nie audytujemy. Dzięki przynależności do międzynarodowej sieci Taxand wspieramy klientów w rozwoju ich biznesu również za granicą.

 

Dowiedz się więcej na: taxand.pl, cridolegal.pl, podatkiwbiznesie.pl.