Zmiany w Radzie UFG

Nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków drogowych kosztują – innych kierowców wykupujących komunikacyjne polisy OC – już ponad 73 mln zł. Tyle ostatecznie wyniosły w 2013 r. odszkodowania wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ofiarom tych wypadków, to jest o 6% więcej niż rok wcześniej.

Zwyczajne Zgromadzenie Członków UFG zatwierdziło sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Funduszu za 2013 r. Udzieliło także absolutorium Zarządowi i Radzie.

Ponadto, podczas Zgromadzenia, przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Rady Funduszu. W jej skład ponownie zostali wybrani: Paweł Bisek, prezes zarządu Benefia SA i Grzegorz Kulik, wiceprezes zarządu Uniqa SA oraz Mariusz Kozłowski, wiceprezes zarządu spółek grupy Generali. Zmiany w składzie Rady UFG wynikają z zakończenia kadencji trzech jej członków: oprócz Pawła Biska i Grzegorza Kulika, również Macieja Friedla, wiceprezesa zarządu Warta SA.

Rada Funduszu ma kadencję kroczącą i co rok upływa ona dla części jej członków. Wybrane osoby, będą reprezentować swoje firmy w Radzie Funduszu – przez najbliższe 3 lata.

źródło: UFG

AUTOR:  WNP.PL (AG)