Nowe przeglądy techniczne pojazdów. Ostateczna decyzja PE w lipcu

Podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej posłowie przegłosują pakiet nowych regulacji, które mają zredukować liczbę śmiertelnych wypadków drogowych powodowanych przez pojazdy, które nigdy nie powinny być dopuszczone do ruchu.
Propozycja ustala minimalne standardy dotyczące częstotliwości przeprowadzania testów technicznych, wprowadza nowy system inspekcji drogowych pojazdów komercyjnych oraz ujednolica zasady zawieszania lub anulowania ich rejestracji.

Komisja ds. Transportu (TRAN) odrzuciła propozycję Komisji Europejskiej, która chciała wprowadzić wymóg przeprowadzania dorocznych kontroli pojazdów starszych niż 6 lat i opowiedziała się za utrzymaniem status quo. Posłowie dodali jednak zapis dotyczący lekkich przyczep kempingowych, które muszą również być sprawdzane nie rzadziej raz na dwa lata.

„To wprowadzi system obowiązkowych okresowych badań technicznych pojazdów i pewne minimalne standardy w UE. Skorzysta na tym i nasze bezpieczeństwo i środowisko – podkreślił Werner Kuhn (Europejska Partia Ludowa, EPP), jeden ze sprawozdawców pakietu.

Komisja poparła stworzenie systemu ryzyka dla kontroli drogowych w przypadku samochodów użytkowych (lista pojazdów większego ryzyka – red.). Dzięki niemu łatwiej będzie wyłapać auta należące do firm, które wcześniej nie wykazywały zainteresowania w odpowiednim przygotowywaniu floty do ruchu drogowego.

Pakiet legislacyjny przewiduje także poprawę współpracy w UE w ramach zawieszania lub cofania rejestracji pojazdom stanowiącym zagrożenie dla ruchu.

„Jeśli bierzemy na poważnie kwestię wyczyszczenia naszych dróg z zagrażających bezpieczeństwu i środowisku pojazdów, musimy wprowadzić jednolite zasady na terenie całej Europy. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku kupna samochodu za granicą i sprowadzenia go do innego kraju członkowskiego – przyznała Vilja Savisaar-Toomast (Liberałowie i Demokraci, ALDE), sprawozdawczyni, która pilotowała prace nad częścią pakietu dotyczącą rejestracji pojazdów.

Te wszystkie zapisy powinny znacznie poprawić bezpieczeństwo na europejskich drogach. „Komisja Europejska zakłada, że liczba ofiar powinna spaść o około tysiąc rocznie (około połowa – red.) – potwierdziła Olga Sehnalova, czeska deputowana Socjaldemokratów (S&D), odpowiedzialna za rezolucję dotyczącą inspekcji drogowych.

Regulacje muszą jeszcze zostać przegłosowane podczas sesji plenarnej i ostatecznie zatwierdzone przez Radę Europejską.
Źródła, Parlament Europejski
IBRM Samar