Nagrody AutoEvent 2014

Polska Izba Motoryzacji podczas każdego uroczystego bankietu towarzyszącego konferencji AutoEvent przyznaje  nagrody w kategoriach „Menedżer Roku” oraz „Inwestycja Roku”. Jednak z racji jubileuszu AutoEventu oraz Polskiej Izby Motoryzacji, nagród było więcej.

Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji AutoEvent 2013 nagrody otrzymali: Tytuł „Menedżera Roku 2013” został przyznany Panu Aleksandrowi Czajce, za działania na rzecz stworzenia i integracji Grupy Plastic Omnium Auto w Polsce. W kategorii „Inwestycja Roku 2013” za wybudowanie nowego zakładu i uruchomienie produkcji szyb samochodowych w Chmielowie  nagroda trafiła do firmy Pilkington Automotive Poland.

Awards 2014

W tym roku nagrodę w kategorii „Menedżer Roku 2014” za sukcesywny rozwój firmy Work Service S.A. i wprowadzenie jej na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie przyznano Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Hanczarkowi,  którą wręczał Pan Paweł Sapek,  Dyrektora ds. Rozwoju, Europa Centralna SEGRO Poland.

Natomiast w kategorii „Inwestycja Roku 2014” za wybudowanie nowego zakładu i uruchomienie produkcji w Faurecia Legnica 2 otrzymała firma Faurecia Legnica S.A. , którą wręczył Prezes Grupy Dekra w Polsce, Pan Roman Zadrożny.

Jednak to nie koniec. Mimo, że na przestrzeni minionego dwudziestolecia Izby i tym samym dziesięciolecia AutoEventu bardzo duża grupa osób była i jest zaangażowana w działania Izby i tym samym z pewnością zasługiwała na wyróżnienia, to wręczone zostały Nagrody Specjalne trzem osobom, które od lat były wsparciem dla PIM i brały również udział w każdym AutoEvencie.

Nagrody Specjalne Prezydium Izby przyznało:

Panu Pawłowi Gosowi, Prezesowi Zarządu Exact Systems Sp. z o.o.
Panu Jackowi Rybickiemu, Prezesowi Zarządu Gerda Hydomat S.A.
Panu Piotrowi Kubiakowi, Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Metalowych POSTĘP S.A.

Podczas wręczania nagród i składania gratulacji głos zabrały min: Minister  Grażyna Henclewska z Ministerstwa Gospodarki oraz Anna Polak – Kocińska, Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, które w słowach uznania podsumowały działania Polskiej Izby Motoryzacji na rzecz integracji szeroko rozumianego sektora motoryzacyjnego i samego przemysłu motoryzacyjnego. Nie zabrakło również gratulacji ze strony Krzysztofa Matyjaszczyka, Prezydenta Miasta Częstochowa oraz Ryszarda Macha, Prezydenta Miasta Zawiercia.

Specjalnie uhonorowano, także Prezesa Polskiej Izby Motoryzacji Pana Romana Kantorskiego, który odebrał gratulacje i dyplom uznania.
W ten sposób doceniony  i nagrodzony został ogromny wkład Prezesa w rozwój i działania na rzecz całej branży motoryzacyjnej. Warto zaznaczyć, że Prezes Kantorski był jednym z inicjatorów powołania do życia Izby (dwadzieścia lat temu), a od dziesięciu lat pełni społeczną funkcję prezesa, angażując się w rozwiązywanie problemów branży.

Po rozstrzygnięciu plebiscytów i wręczeniu nagród druga część wieczoru obfitowała w liczne atrakcje a na sam koniec w dyskotekę do białego rana. Były i koty, i recital Marka Piekarczyka z zespołem, był tort jubileuszowy i barman show wykonaniu pięknych tancerek ale o tym napiszemy szerzej w kolejnych artykułach….