Nagrody AutoEvent 2014 dla Work Service, Faurecia Legnica oraz dla przyjaciół

Polska Izba Motoryzacji podczas każdego uroczystego bankietu towarzyszącego konferencji AutoEvent przyznaje  nagrody w kategoriach „Menedżer Roku” oraz „Inwestycja Roku”. Jednak z racji jubileuszu AutoEventu oraz Polskiej Izby Motoryzacji, nagród przyznaliśmy o kilka więcej.

Istotne jest, że w plebiscycie „Inwestycja Roku” udział  biorą inwestycje z roku, którego dotyczy edycja konkursu bez względu na formę własności, formę prawną czy pochodzenie kapitału. Natomiast w kategorii „Menedżer Roku” udział biorą osoby reprezentujące wyłącznie najwyższy szczebel zarządzania a kierowane przez nie firmy muszą wykazywać rentowność w ostatnich dwóch latach (2012 i 2013 r.).

Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji AutoEvent 2013 nagrody otrzymali:
Tytuł „Menedżera Roku 2013” został przyznany Panu Aleksandrowi Czajce, za działania na rzecz stworzenia i integracji Grupy Plastic Omnium Auto w Polsce. W kategorii „Inwestycja Roku 2013” za wybudowanie nowego zakładu i uruchomienie produkcji szyb samochodowych w Chmielowie  nagroda trafiła do firmy Pilkington Automotive Poland.

„Awards 2014”
W tym roku nagrodę w kategorii „Menedżer Roku 2014” za sukcesywny rozwój firmy i wprowadzenie na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie przyznano Panu Tomaszowi Hanczarkowi, Prezesowi Zarządu Work Service S.A.

Natomiast w kategorii „Inwestycja Roku 2014” za wybudowanie nowego zakładu i uruchomienie produkcji w FAURECIA LEGNICA 2 otrzymała firma Faurecia Legnica S.A.

Jednak to nie koniec. Mimo, że na przestrzeni minionego dwudziestolecia Izby i tym samym dziesięciolecia AutoEventu bardzo duża grupa ludzi była i jest zaangażowana w działania Izby i tym samym z pewnością zasługiwała na wyróżnienia, to wręczone zostały Nagrody Specjalne trzem osobom, które od lat były wsparciem dla PIM i brały również udział w każdym AutoEvencie.

Dlatego Nagrody Specjalne, za dziesięcioletnie wsparcie i zaangażowanie w rozwój konferencji AutoEvent oraz Polskiej Izby Motoryzacji, Prezydium Izby przyznało:
Panu Pawłowi Gosowi, Prezesowi Zarządu Exact Systems,
Panu Jackowi Rybickiemu, Prezesowi Zarządu Gerda Hydomat oraz
Panu Piotrowi Kubiakowi, Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Metalowych POSTĘP

Podczas wręczania nagród i składania gratulacji głos zabrały min: Minister  Grażyna Henclewska z Ministerstwa Gospodarki oraz Anna Polak – Kocińska, Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, które w ciepłych słowach, w tym słowach uznania podsumowały działania jakie Polska izba Motoryzacji prowadzi na rzecz integracji szerokorozumianego sektora motoryzacyjnego i samego przemysłu motoryzacyjnego. Nie zabrakło również gratulacji ze strony Krzysztofa Matyjaszczyka, Prezydenta Miasta Częstochowa oraz Ryszarda Macha, Prezydenta Miasta Zawiercia.

Miłym akcentem na koniec było docenienie działań i wręczenie dyplomu uznania Prezesowi Polskiej Izby Motoryzacji, Panu Romanowi Kantorskiemu, który dwadzieścia lat temu był jednym z inicjatorów powołania do życia Izby a od lat dziesięciu pełni społeczną funkcję prezesa, poświęcają tym samym swój czas i angażując się w działania na rzecz branży.