List Intencyjny podpisany!

Dziś w Starostwie podpisany został List Intencyjny dotyczący współpracy w zakresie szkolnictwa zawodowego pomiędzy Powiatem Głogowskim i Firmą Sitech.

Podpisanie Listu Intencyjnego jest szansą na bardzo dynamiczne rozwijanie działań i projektów, z których – jak zgodnie twierdzą reprezentanci obu stron – wszyscy czerpią bardzo wymierne korzyści edukacyjne, zawodowe, gospodarcze i społeczne.

Intencją Listu jest prowadzenie wspólnych działań w zakresie:

1) dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb przemysłu motoryzacyjnego,
2) wnioskowania o powołanie nowych typów szkół, zawodów i specjalności w oparciu o aktualne i przyszłe potrzeby przemysłu motoryzacyjnego,
3) wsparcia w poszukiwaniu kadry dydaktycznej szkoły, szczególnie do nauczania specjalistycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu,
4) wsparcia i udzielania pomocy szkole w nowelizacji programów nauczania przedmiotów zawodowych poprzez udostępnienie dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji, regulaminów, nowych technologii,
5) organizowania i przeprowadzania praktyk zawodowych na terenie firmy Sitech Sp. z o.o.w Polkowicach lub w Głogowie, zgodnie z przyjętymi odrębnymi porozumieniami/umowami,
6) pomocy w poszukiwaniu nowych miejsc praktyk zawodowych w firmach współpracujących z firmą Sitech Sp. z o.o.,
7) partnerskiej współpracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych na cele edukacyjne,
8) współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie w zakresie prowadzenia i organizacji programów aktywizujących dla absolwentów szkół zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie, którzy ukończyli szkołę zgodną z profilem działalności firmy.

List Intencyjny jest rozwinięciem współpracy, którą Powiat Głogowski prowadzi już z firmą Sitech, co wyraźnie podkreślali w swoich wystąpieniach w trakcie uroczystości Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz oraz Dyrektor ds. Produkcji w firmie Sitech Jarosław Gaworczak. O szczegółach dotychczasowych działań mówił również Paweł Korzeń – Dyrektor ZSP, która to jednostka prowadzi już współpracę partnerską z Sitechem.

źródło: http://www.powiat.glogow.pl/article.php/2013102813415298