Konsultacje automotive KE

Na terenie UE każdy może sam wybrać warsztat, w którym dokona przeglądu technicznego i nie musi to być warsztat autoryzowany. Właściciel auta może również sam wybrać części zamienne, niekoniecznie oryginalne. Mówi o tym rozporządzenie Komisji Europejskiej (KE) oznaczone GVO/BER. Rozporządzenie kończy swoją moc za dwa i pół roku, ale KE już teraz rozpoczyna konsultacje w sprawie nowego rozporządzenia. KE zasięga opinii firm z sektora automotive, stowarzyszeń motoryzacyjnych, organizacji konsumenckich, a nawet naukowców, ale proces jest otwarty dla każdego z interesariuszy, który jest nim zainteresowany. W interesie właścicieli pojazdów jest, by ani producent ani ubezpieczyciel nie narzucał mu niekorzystnych warunków naprawy, co niestety wciąż się zdarza. PIM jako strona opiniująca w tym temacie jest otwarta na wszelkie sugestie i propozycje zmian: czekamy na Wasze opinie.

Prosimy przesyłać je na mail naszego eksperta: lukasz@szarama.com.pl