Komitet KIG ds. ESG wydał stanowisko w sprawie projektu ustawy implementującej dyrektywę CSRD do polskiego prawa

Komitet KIG ds. ESG z zadowoleniem przyjął długo oczekiwany projekt ustawy implementującej dyrektywę CSRD oraz dyrektywę delegowaną do krajowego ustawodawstwa i docenił wkład wniesiony w jej opracowanie.

Wyrażając nadzieję, że proces sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – zwłaszcza dla MŚP – będzie dzięki odpowiedniej legislacji przebiegał sprawnie, zwrócił uwagę na aspekty budzące obawy.

Członkini Komitetu KIG ds. ESG – Monika Porębska, Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A., koordynująca prace nad analizą omawianych projektów ustaw, wskazała na cztery kluczowe czynniki wpływające na skuteczne przygotowanie się firm do obowiązku raportowania kwestii ESG, przebieg procesu i jakość sprawozdań zrównoważonego rozwoju, wykraczające poza mechanizmy prawne.

Czynniki te obejmują:
– edukację biegłych rewidentów w zakresie atestacji sprawozdań zrównoważonego rozwoju;
– przyjęcie jednolitego standardu atestacji;
– poziom przygotowania firm audytorskich;
– odpowiedni czas na przygotowanie sprawozdania z działalności, którego integralną część stanowi sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju.

W związku z obawami, jakie budzą nowe regulacje, eksperci szczegółowo omówili w swoim stanowisku wyzwania i ryzyka, obejmując wszystkich uczestników procesu: regulatora, biegłych rewidentów, firmy audytorskie, podmioty raportujące.

Stanowisko zostało skierowane do Ministra Finansów, Andrzeja Domańskiego, a jego treść udostępniamy >>> tutaj


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997