Interpelacja nr 8820 w sprawie utworzenia zespołu ds. efektywnej ochrony przed nieprawidłowościami przy likwidacji szkód komunikacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości

W dniu 15 lipca 2020 roku, do Ministra Sprawiedliwości, wpłynęła INTERPELACJA (nr 8820) w sprawie utworzenia zespołu ds. efektywnej ochrony przed nieprawidłowościami przy likwidacji szkód komunikacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości

Posłem zgłaszającym był: Jacek Kurzępa

Interpelacja jest jednym z efektów działań Ekspertów Polskiej Izby Motoryzacji, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku motoryzacyjnego.

PEŁNA TREŚĆ INTERPELACJI

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z propozycją rzecznika finansowego z dnia 27 maja 2020 r. dotyczącą utworzenia zespołu roboczego przy Ministrze Sprawiedliwości skupionego na wypracowaniu przepisów prawa, które efektywnie będą chronić (dodatkowo) poszkodowanych przed nieprawidłowościami podczas likwidacji szkód komunikacyjnych, zwracam się do Pana Ministra zarówno z kilkoma pytaniami, jak i propozycjami odnośnie do ewentualnego składu i pracy takiego zespołu.

Profesjonalny serwis naprawczy, jak wynika z analizy problemu, jest często jedynym niepobierającym dodatkowych opłat przedstawicielem poszkodowanego, który może profesjonalnie go reprezentować w starciu z polityką towarzystw ubezpieczeniowych (nie zawsze właściwą) oraz zawiłościami procesu szkody. Jako łącznik pomiędzy płatnikiem a odbiorcą odszkodowania, przy odpowiedniej selekcji jakościowej i organizacyjnej, potrafi wnieść istotny wkład w sprawną likwidację szkody, z zachowaniem gwarancji pełnej jej restytucji i ochrony płatnika przed nadużyciami.

Zwracam się dodatkowo z propozycją, by ze względu na wielowątkowość problemów w likwidacji szkód oraz wysoki poziom skonfliktowania towarzystw ubezpieczeniowych, serwisów naprawczych, kancelarii odszkodowawczych oraz samych poszkodowanych uwzględnić w pracach wspomnianego zespołu również przedstawicieli organizacji ogólnopolskich (np. takich jak Polska Izba Motoryzacji, Związek Rzemiosła Polskiego, OMRT), jak też przedstawiciela rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Rola rzecznika jest tym bardziej istotna, że skupia on w swoim Zespole Roboczym ds. Branży Motoryzacyjnej wszystkie zainteresowane strony procesu likwidacji szkód i jego wkład merytoryczny może decydować o powodzeniu całości prac.

Działając wyłącznie w interesie publiczno-państwowym, rekomendowałbym włączenie do takiego zespołu z okręgu lubuskiego pana Łukasza Szaramy, który wg mojego rozeznania ma niezbędną dla tego typu konsultacji dozę obiektywizmu, doświadczenia i praktycznej wiedzy branżowej.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem:

  1. Czy taki zespół rzeczywiście zostanie stworzony?
  2. Na jakiej zasadzie będzie przeprowadzany wybór jego członków (tak by jego reprezentacja rzetelnie uwzględniała problemy poszkodowanych i związany z nimi rynek napraw powypadkowych branży motoryzacyjnej)?

Z wyrazami szacunku

Poseł na Sejm RP
Jacek Kurzępa