Fundusze UE dla Polski wschodniej: wsparcie dla wdrożenia rozwiązań GOZ

Firmy z terytorium Polski Wschodniej (tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego) mogą ubiegać się o dotację, która wspiera wdrażanie rozwiązań GOZ (Gospodarki Obiegu Zamkniętego). Kwestie redukcji wykorzystania surowców, recyklingu, redukcji odpadów również poprzez zakup nowoczesnych maszyn.

Do 3,5 mln zł netto dotacji. 70% dotacji dla firm mikro i małych oraz 60% dla firm średnich – w dwóch etapach.

Nabór wniosków do I etapu odbędzie się w terminie 10 października – 19 grudnia 2023 r. 

Więcej informacji OGLOSZENIE O NABORZE_PARP_07_09

Zapraszamy do kontaktu

Mateusz Rogalski

Tel.:       +48   739 145 553

Email:   mateusz@innowacjeMR.pl