Dotacje

Dotacje oferują możliwość otrzymania środków m.in. na:

  • Zakup maszyn
  • Budowę lub rozbudowę zakładu produkcyjnego
  • Prace nad nowym produktem lub technologią
  • Automatyzację i robotyzację
  • Zakup dedykowanego oprogramowania
  • Wejście na nowe rynki zagraniczne poprzez udział w targach lub misje gospodarcze

Zapraszamy do kontaktu aby otrzymać bezpłatne konsultacje

T: 22 845 01 40

M: sekretariat@pim.org.pl