Fundusz wyłoży 13 mln złotych na ogólnodostępną stację tankowania wodoru w Gaju Oławskim

Dzięki umowie podpisanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Promet-Plast w Gaju Oławskim powstanie ogólnodostępna stacja tankowania wodoru wraz z infrastrukturą. Na jej budowę NFOŚiGW przekaże ponad 13 mln złotych. Uruchomienie stacji planowane jest w marcu 2025 roku.

W ramach projektu powstanie ogólnodostępna stacja tankowania wodoru zlokalizowana w miejscowości Gaj Oławski. Stacja wyposażona zostanie w 3 dystrybutory posiadające po 1 punkcie tankowania. Jeden o ciśnieniu 700 bar i dwa o ciśnieniu 350 bar, co pozwoli na tankowanie pojazdów różnego typu (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, wózki widłowe, itp.).

Optymalna infrastruktura

Zakładana maksymalna dzienna możliwość tankowania wodoru w stacji to 1 200 kg/dzień. Liczba oraz rodzaj punktów tankowania zostały dostosowane do specyfiki lokalizacji oraz natężenia ruchu generowanego w ich okolicach, co zapewni optymalizację wykorzystania budowanej w ramach projektu infrastruktury tankowania. Budowana instalacja wodorowa składa się z zespołu urządzeń służących przetwarzaniu energii elektrycznej pochodzącej z własnych źródeł wytwórczych OZE na czysty wodór, który następnie jest sprężany i magazynowany w zbiornikach wysokociśnieniowych służących jako magazyn energii. Następnie wodór jako nośnik energii jest podawany do układu kogeneracyjnego, gdzie w wyniku spalania paliwo wodorowe zamieniane jest na energię elektryczną oraz energię cieplną wykorzystywaną w procesie absorpcji.

Nowe możliwości

–  Chcemy, aby w całej Polsce powstawały kolejne ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru. Poprzez wsparcie, określone w warunkach programu, możliwa jest budowa takich stacji wodorowych, jak ta w Gaju Oławskim. Dzięki temu otwierają się nowe możliwości dla sektora transportu publicznego i indywidualnego oraz spedycji transportu ciężarowego w zakresie zachowania konkurencyjności na rynku – powiedział Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Powstającą infrastrukturę wodoru, która będzie wykorzystywana na cele związane z zapewnieniem wodoru do stacji tankowania, stanowią: Elektrolizer typu PEM do produkcji wodoru w procesie elektrolizy. Elektrolizer o mocy 5MW wraz niezbędnymi instalacjami pomocniczymi, o wydajności nominalnej 1000 Nm3/h (90 kg/h). Układ sprężania wodoru do ciśnienia 500 bar. Magazyn wodoru w zabudowie kontenerowej o ciśnieniu wodoru równym 500 bar. Pojemność nominalna magazynu wynosi 35m3. Posiadana jednostka wytwórcza, w skład której wchodzi elektrolizer o mocy 5 MW pozwala na produkcję około 90 kg wodoru na godzinę. Roczny poziom produkcji (przy założeniu czasu pracy elektrolizera na poziomie 8 000 h) wynosi 720 000,00 kg wodoru. Wodorowa jednostka kogeneracyjna generować będzie zapotrzebowanie na wodór w ilości około 83 kg/h, co przy produkcji na poziomie 90 kg/h, pozwoli uzyskać nadwyżkę w wysokości 7 kg/h. Nadwyżka ta daje możliwość wyprodukowania i zmagazynowania na cele stacji tankowania wodoru 56 000,00 kg wodoru/rok. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 31 marca 2025 r.

– Wspierając budowę stacji tankowania wodoru tworzymy wygodną i dostępną alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii. Stacje umożliwiają użytkownikom łatwe i wydajne tankowanie wodoru, dając impuls rozwojowi pojazdów napędzanych tą technologią – dodał Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW

Źródło: https://elektromobilni.pl/

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997