Blisko pół miliarda złotych przychodu Grupy Wielton w pierwszym kwartale 2018 roku

W I kwartale 2018 roku przychody Grupy Wielton wyniosły 479,9 mln zł i były o 26,3% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Przychody Grupy Wielton w pierwszym kwartale 2018 roku były wyższe o ponad 20 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły 479,9 mln zł. Zysk netto osiągnął poziom 20,2 mln zł i przyniósł rekordową, historyczną wartość, mając na uwadze pierwszy kwartał.

Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec okresu był aż o 5 mln zł wyższy niż przed rokiem i sięgnął 33,3 mln zł przy rentowności 6,9 proc. Wzrost był widoczny również na poziomie sprzedaży – łączna ilość sprzedanych produktów wyniosła w omawianym okresie 4 386 sztuk naczep i przyczep, co dało wzrost w ujęciu r/r o ponad 20%.

– Nasze wyniki jednoznacznie potwierdzają, że zarówno na poziomie finansowym, jak i wolumenu sprzedaży Grupa Wielton znajduje się w bardzo dobrej kondycji, konsekwentnie realizując przyjętą strategię rozwoju i w pełni wykorzystując swój potencjał. Warto zauważyć, że pierwszy kwartał bieżącego roku po raz kolejny okazał się dla nas czasem rekordów. Osiągnięty zysk netto przyniósł historyczną wartość kwartalną, a poziom przychodów Grupy był o blisko jedną trzecią wyższy niż przed rokiem.

Bez wątpienia jest to efekt sprzyjającej koniunktury, która w naszej ocenie powinna utrzymać się w najbliższym czasie na większości rynków. Zamierzamy wykorzystać korzystną sytuację makroekonomiczną dlatego inwestujemy w moce produkcyjne i rozwijamy nasze know-how, wdrażając nowe technologie – komentuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Jednym z kluczowych celów, jakie stawia przed sobą Grupa Wielton, jest konsekwentne umacnianie pozycji na wszystkich kluczowych rynkach działalności i budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowe technologie przy jednoczesnym pełnym wykorzystaniu potencjału konsolidowanych spółek. Wolumen sprzedaży naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa, który Grupa odnotowała po pierwszym kwartale 2018 roku konsoliduje sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Fruehauf, a także spółki Langendorf. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy sprzedano 3 650 sztuk, skumulowany wynik za I kwartał 2018 roku jest wyższy o 20,2 proc., z czego aż 68,5% (3 005 szt.) to sprzedaż za granicą.
Sprzyjająca koniunktura na rynku rosyjskim i niemieckim

Pomimo nieznacznej korekty na poziomie sprzedaży we Francji i Włoszech, Grupa po pierwszym kwartale 2018 roku pozostała liderem na rynku francuskim, a w przypadku rynku włoskiego utrzymała dotychczasową pozycję. Istotne wzrosty były widoczne na rynku rosyjskim, gdzie dobra koniunktura przełożyła się na zwiększoną sprzedaż wszystkich produktów łącznie w ilości 458 sztuk (wzrost o 36,3 proc. r/r), co przyniosło wzrost przychodów Grupy Wielton do poziomu 40,4 mln zł (wzrost o 39,3 proc. r/r). W pierwszym kwartale 2018 roku skonsolidowany został także wolumen sprzedaży Wielton GmbH i Langendorf – łącznie na niemieckim rynku Grupa sprzedała 348 sztuk produktów, co jest ponad dziesięciokrotnie lepszym wynikiem niż przed rokiem.

Potencjał rynku krajowego i inwestycje w moce produkcyjne

Korzystając z bardzo dobrej koniunktury na rynku krajowym, której towarzyszył wzrost w ujęciu całej branży, w pierwszym kwartale 2018 roku Grupa Wielton sprzedała w Polsce 1 381 sztuk produktów (wzrost o 14,9 proc. r/r), odnotowując jednocześnie wzrost przychodów o 8,8 proc. do poziomu 125,2 mln zł.
– Aktualnie jesteśmy obecni w większości na rynkach, które z punktu widzenia Grupy uznajemy za kluczowe. Będąc globalnym graczem, nie zapominamy jednak o Polsce, gdzie obecnie mamy ponad 14 proc. udziałów. Ten rynek od kilku lat notuje nieprzerwany wzrost i obecnie, pod względem wielkości, plasuje się na trzeciej pozycji w Europie. Pamiętając o naszych podstawowych segmentach produktów, jakimi są kurtyny, pojazdy wywrotkowe czy pojazdy podkontenerowe, staramy się też rozwijać nowe rodziny produktowe. Szczególnie ciekawe są małe zabudowy, które wiążą się z biznesem e-commerce, czyli z dostawami kurierskimi. Właśnie w tych małych zabudowach upatrujemy dużego potencjału wzrostu na przyszłość – komentuje Mariusz Golec.
Rozwój w zakresie dywersyfikacji portfela produktowego niesie ze sobą konieczność inwestycji w nowoczesne procesy technologiczne, obejmującą automatyzację i robotyzację. Grupa Wielton realizuje ambitny program inwestycyjny, finansowany głównie ze środków własnych, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych oraz portfolio produktowego.

Jedną z najnowszych inwestycji, która znajduje się obecnie w fazie testów jest zautomatyzowana linia lakiernicza do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy (KTL) oraz lakiernia. W kolejnych miesiącach br. planowane jest oddanie do użytku dwóch linii do spawania belek głównych ram naczep, a także linii, mającej usprawnić transport dolny i górny dla pneumatyki, a także montaż osi podwozia. Aktualnie trwają także prace nad realizacją projektu uruchomienia produkcji chłodni, którego zakończenie planowane jest w 2019 r. Koszt inwestycji to 20 mln zł, z czego 44% zostanie dofinansowane dzięki umowie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: www.inwestycje.pl