27.09.2018 r. odbyło się seminarium – Jak praktycznie zastosować rekomendacje techniczne OMRT? I jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego?

12 czerwca Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład, której wchodzi Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Rzemiosła Polskiego i Związek Dealerów Samochodów przyjęła pierwsze cztery rekomendacje techniczne dotyczące zasad napraw blacharsko lakierniczych w procesie likwidacji i rozliczenia szkód komunikacyjnych.

Serwisy blacharsko-lakiernicze powoli rozpoczynają wdrażanie tych rekomendacji w swojej pracy i kalkulacjach szkód. Zgodnie z przewidywaniami, działania te napotykają jednak na opór ze strony większości towarzystw ubezpieczeniowych. Ale trzeba cierpliwie robić swoje. Krok po kroku. Miesiąc po miesiącu.  Dlatego ….

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna

zaprasza na seminarium:

Jak praktycznie zastosować  rekomendacje techniczne OMRT? I jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego?

Program seminarium

  1. Technologiczne i organizacyjne podstawy rekomendacji OMRT
  2. Jak zastosować rekomendacji OMRT w programach kalkulacyjnych – porady praktyczne
  3. My już wdrażamy – case study serwisu, który stosuje już w kosztorysach rekomendacje OMRT
  4. Indywidualny wskaźnik odchylenia tzw. kodu 51 dla każdego serwisu. Jak to zrobić? –
  5. Jak obronić zastosowanie rekomendacji OMRT i indywidualnego kodu 51 w kosztorysach – droga prawna .
  6. Dyskusja z udziałem członków OMRT, towarzystw ubezpieczeniowych i uczestników seminarium

REKOMENDACJE OMRT


Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna

Do reaktywacji, po kilkunastu latach przerwy w działaniu, Ogólnopolskiej Rady Technicznej (obecnie Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej.) doszło we wrześniu 2017 roku.  Inicjatorami reaktywacji Rady były: Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów i Związek Rzemiosła Polskiego.. Głównym zadaniem Rady  jest wypracowanie zasad i merytoryczna kontrola nad systemami i wskaźnikami do wyceny szkód komunikacyjnych, tak aby polski rynek likwidacji szkód był w stanie zachować standardy techniczne napraw oraz realne i zgodne z rzeczywistością  zasady wyceny kosztów przy likwidacji szkód komunikacyjnych.