VECTO (kontrola emisji CO2 w pojazdach użytkowych) zaczyna obowiązywać od 1. stycznia 2019!

Szanowni Państwo

Aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, Europa skupia się w ostatnich latach na redukcji emisji cząstek stałych (PM), węglowodorów (HC), tlenku węgla (CO) i tlenków azotu (NOx). Limity są określone i regularnie aktualizowane w ramach przepisów ramowych „Euro” (Euro II, III, IV, V, VI).

Te dotychczasowe przepisy koncentrują się na silniku, nie biorąc pod uwagę udziału całego pojazdu w zanieczyszczeniu środowiska. Z tego powodu, jak i ponieważ redukcja klasycznych zanieczyszczeń nie jest już możliwa z punktu widzenia stosunku korzyści do kosztów, 29. grudnia 2017 został opublikowany Regulamin UE 2017/2400 dotyczący emisji CO2 i zużycia paliwa. Będzie on obowiązywał dla pojazdów użytkowych HD (Heavy Duty) wyprodukowanych w i po 1 stycznia 2019 r. i rejestrowanych po 1 lipca 2019 r. Te nowe wymagania dot. emisji CO2 oparte są na narzędziu do symulacji VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool), opracowanym przez Komisję Europejską. Uwzględnia ono modułowość i zmienność pojazdów HD. Początkowo będzie obejmować ciężarówki, a następnie prawdopodobnie również autokary i inne kategorie pojazdów HD (m.in. przyczepy).

Procedura homologacji „VECTO” ma zupełnie nowe podejście, ponieważ nie będzie tu homologacji typu pojazdu, lecz homologacja procedury obliczeniowej. Po zatwierdzeniu procedury przez organ udzielający homologacji, producent pojazdów będzie musiał poświadczyć poziom emisji dla każdego wyprodukowanego przez siebie pojazdu stosując tę zatwierdzoną procedurę.

Aby móc wykonać stosowne obliczenia emisji CO2 dla danego pojazdu, producent pojazdu będzie potrzebował danych dotyczących oporów każdego komponentu, który ma wpływ na zużycie paliwa i emisji CO2:
– nadwozia (opór powietrza)
– silnika
– przekładni i skrzyń biegów
– osi
– urządzeń dodatkowych („zabierających” moc silnika)
– opon

W konsekwencji, ww. komponenty również będą musiały być homologowane na „wpływ na emisję CO2”.

IDIADA (jako desygnowana jednostka techniczna) jest już gotowa do wydawania homologacji „VECTO” zarówno producentom pojazdów (homologacja procesu kalkulacji emisji CO2) jak i producentom komponentów (homologacja komponentu, określająca jego wpływ na obliczeniową emisję CO2).

Proszę o kontakt, jeśli chcieliby uzyskać Państwo więcej informacji.

Pozdrawiam,

Kamil Przewoski
Area Manager, Poland
Homologation Manager, East Europe

T: +48 61 6226 905
M: +48 691 222 747
E: kprzewoski@idiada.com 
facebook.com/idiadapoland, www.idiada.com

Applus IDIADA Group
ul. Rubiez 46/C3/2, 61-612 Poznan, Poland

YouTube channel:
http://www.youtube.com/user/ApplusIDIADAGroup

Facebook:
facebook.com/idiadapoland, http://www.facebook.com/Applusidiada

LinkedIn:
http://www.linkedin.com/company/applus-idiada