Badania techniczne będą dużo droższe

Badania techniczne pojazdów mechanicznych są obowiązkiem każdego kierowcy. Opłaty za diagnostykę są jednakowe w całym kraju i wynoszą od 99 zł. To jednak może się wkrótce zmienić.
Opłaty związane z badaniem stanu technicznego pojazdów są jednakowe w całym kraju. Wysokość poszczególnych stawek określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury (aktualne z dnia 29 września 2004 roku). Na jego podstawie okresowy przegląd samochodu osobowego do 3,5 tony kosztuje 99 złotych. Wartość usługi rośnie do 161 złotych w przypadku auta wyposażonego w instalację gazową. Dla pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego na terenie Polski koszt ten wynosi 98 złotych.

Na dużo wyższe koszty muszą się przygotować kierowcy, którzy chcą dokonać badania technicznego i jednocześnie stracili dowód rejestracyjny w wyniku kolizji lub wprowadzili zmiany konstrukcyjne. Pierwsza opcja zakłada wydatek rzędu 192 złotych (w tym 94 złote za badanie specjalistyczne), a druga rachunek na poziomie 180 złotych (w tym 82 złote za badanie specjalistyczne). Do każdej z kwot diagnosta dolicza symboliczną złotówkę. Jest to suma, którą stacje kontroli przekazują na Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Będzie drożej

W marcu br. Polska Izba Kontroli pojazdów złożyła projekt nowej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów. W myśl dokumentu badania mają być wyższe. Za przeprowadzenie obowiązkowego badania samochodu osobowego miałaby obowiązywać stawka w wysokości 150 zł. Oznaczałoby to podwyżkę o 50 proc.

W czerwcu 2012 roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zakończyło prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Dlatego na chwilę obecną ciężko oszacować kiedy zmiany stawek zostaną wprowadzone.

Na rynku działa obecnie ok. 3,5 tys. stacji diagnostycznych, które przeprowadzają łączenie ok. 20 mln przeglądów, co oznacza że każda stacja kontroli bada średnio ok. 5,7 tys. pojazdów rocznie. Przy założeniu średniej ceny za przegląd na poziomie 100 zł daje to średnie roczne przychody stacji na poziomie ok. 570 tys. zł rocznie oraz wartość całego na rynku w kwocie ok. 2 mld zł.

prej / Onet