Audi Hungaria drugą fabryką czterech pierścieni neutralną pod względem emisji CO2

 

– Oficjalne uruchomienie w Győr największej w Europie dachowej instalacji fotowoltaicznej
– Peter Kössler, członek zarządu AUDI AG ds. produkcji, mówi: „Do roku 2025 wszystkie zakłady Audi osiągną równowagę w emisji dwutlenku węgla
– Alfons Dinter, prezes zakładów Audi Hungaria podkreśla: „To symbol naszego dążenia do środowiskowej równowagi”

Győr /Ingolstadt, 9 października 2020 r. Audi Hungaria, we współpracy z E.ON Hungaria, oficjalnie rozpoczęło eksploatację największej w Europie dachowej instalacji fotowoltaicznej. Od początku tego roku, zakład w Győr korzysta wyłącznie z zielonej energii. W roku 2012 węgierska fabryka Audi uruchomiła też instalację geotermalną, która ma zaspokoić większość zapotrzebowania zakładów na ciepło. Pozostała część jest rekompensowana przez certyfikaty biogazowe. Tym samym Audi Hungaria stało się drugim z pięciu zakładów Audi, które osiągnęły neutralny bilans węglowy.

„Mamy jasny cel: do 2025 roku wszystkie zakłady Audi będą działały w sposób neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla” – mówi Peter Kössler, członek zarządu AUDI AG ds. produkcji i przewodniczący komisji nadzorczej AUDI HUNGARIA Zrt. „Przestawiając nasze fabryki na energię odnawialną, wnosimy istotny wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.”

Po zakładach Audi Brussels, które dokonały tego już w roku 2018 r., Audi Hungaria to drugi z pięciu zakładów produkcyjnych czterech pierścieni, który osiągnął ten cel. Wszystkie działania mające na celu zmniejszenie śladu ekologicznego w zakładach Audi, w produkcji i w logistyce, zostały zebrane w projekcie Mission:Zero. W centrum uwagi znajdują się tu kluczowe dla Audi wyzwania: dekarbonizacja, wykorzystanie wody, efektywne wykorzystanie zasobów i różnorodność biologiczna. Audi osiągnęło już ważny cel pośredni w dziedzinie dekarbonizacji: od początku tego roku wszystkie fabryki Audi zużywają tylko zieloną energię.

„Zrównoważony rozwój jest dla Audi Hungaria kluczowy. Nowa instalacja fotowoltaiczna przyczynia się do osiągnięcia neutralnego bilansu emisji dwutlenku węgla. Bardzo ważnym jest dla nas, by nasza produkcja była coraz bardziej przyjazna dla środowiska i by stale zmniejszać ślad ekologiczny naszej działalności” – mówi Alfons Dintner, prezes Audi Hungaria.

Audi systematycznie zmniejsza zapotrzebowanie na energię w swoich zakładach. Tylko w roku 2019, Audi Hungaria zaoszczędziło ponad 18 000 megawatogodzin energii i dzięki licznym działaniom zwiększającym efektywność, uniknęło emisji CO2 w wysokości prawie 5750 ton. Zakład w Győr na Węgrzech realizuje założenia dekarbonizacji za pomocą trzech mechanizmów. Pierwszym z nich jest przejście na zieloną energię, co właśnie nastąpiło, dzięki uruchomieniu największej w Europie dachowej instalacji fotowoltaicznej oraz dzięki dostawie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Instalacja, zbudowana we współpracy z E.ON Hungaria, została zainstalowana na dachach dwóch centrów logistycznych zakładu. Zajmując powierzchnię około 160 tysięcy metrów kwadratowych, składa się z 36 400 ogniw słonecznych i zapewnia maksymalną wydajność 12 megawatów. Karten Wildberger, członek zarządu E.ON, mówi: „Ten projekt reprezentuje pod wieloma względami to, co jest potrzebne do osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2050. Aby to osiągnąć, musimy przebudować systemy energetyczne na obszarach miejskich i w przemyśle na systemy neutralne pod względem emisji CO2. Wraz z naszym partnerem, marką Audi, uważamy ten projekt za ważny krok w dążeniu do stworzenia świata zrównoważonego energetycznie i mam nadzieję, że w ślad za nim pójdą kolejne tego typu projekty.”

Innym podjętym przez firmę działaniem, jest zaopatrzenie w energię geotermalną. Od 2012 r. Audi Hungaria wykorzystuje to źródło do pokrycia większości zapotrzebowania na ciepło w zakładzie. Geotermalny zakład w Győr zaspokaja około 70 procent tego zapotrzebowania. Pozostałe ciepło jest generowane przez gaz ziemny, a neutralność węglowa jest zapewniona dzięki certyfikatom bio-gazu. Audi Hungaria jest największym odbiorcą przemysłowej energii geotermalnej na Węgrzech. Roczna wydajność zakładu wynosi co najmniej 82 000 megawatogodzin energii cieplnej rocznie. Od 2015 roku firma wykorzystała 250 gigawatogodzin energii geotermalnej, zmniejszając emisję CO2 o 50 000 ton.

Emisje dwutlenku węgla, które są w fabryce nieuniknione, na przykład emisje z urządzeń do testowania silników, są kompensowane przez Audi Hungaria za pomocą uznanych i certyfikowanych na całym świecie kredytów węglowych. Jest to trzeci mechanizm, który odpowiada za około pięć procent emisji dwutlenku węgla.

Audi stale pracuje nad zmniejszaniem śladu węglowego w swoich zakładach. Firma angażuje się również poza obrębem swoich fabryk. Od 2017 r. logistyczne dostawy kolejowe Audi prowadzone wraz z Deutsche Bahn, są w dużej mierze neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Dzięki przejściu na „DBeco plus”, przedsiębiorstwo zmniejszyło emisję o ponad 13 000 ton CO2 rocznie. Tak zwany „zielony pociąg” kursuje po torach kolejowych między Ingolstadt a portem przeładunkowym w Emden nad Morzem Północnym już od roku 2010. Od 2012 r. „zielone pociągi” kursują również do Emden z zakładu Audi w Neckarsulm. Od 2019 r. Audi kompensuje również trasy między fabrykami w Ingolstadt, Győr i Brukseli – gdzie produkuje się Audi e-tron.