Ambitne plany BMW

Coraz wyraźniej widać, że sieć produkcji Grupy BMW osiągnie rekordowe wyniki w roku obrotowym 2015. Dzięki dużemu popytowi i wprowadzeniu modeli, takich jak nowe BMW serii 7, międzynarodowa sieć fabryk wykazała wysoką produktywność.

Oliver Zipse, członek zarządu BMW AG, Production: – Dwumilionowy samochód wyprodukowany przez Grupę BMW opuścił linię produkcyjną w listopadzie. W 2015 r. po raz piąty z rzędu, nasze fabryki w Niemczech wyprodukowały ponad milion pojazdów w ciągu jednego roku.

Czerpiąc ze swojego potencjału innowacyjnego, niemieckie zakłady produkcyjne Grupy BMW odgrywają czołową rolę w sieci, ustanawiając trendy dla swoich globalnych partnerów. Liczne przykłady w sieci produkcyjnej pokazują, jaki jest system produkcji w Grupie BMW. Wśród cech świadczących o jego innowacyjności jest: digitalizacja, moduły procesowe i inteligentne konstrukcje złożone z wielu materiałów, które stanowią główne czynniki mające zapewnić rentowność sieci w przyszłości. Najważniejsza jest digitalizacja, publicznie dyskutowana pod hasłem „internetu przemysłowego”. Odgrywa ona główną rolę w zwiększaniu zdolności przystosowawczych zakładów produkcyjnych i stwarza warunki sprzyjające znacznemu podniesieniu efektywności i jakości. Technologie wspierane komputerowo mogą jeszcze zwiększyć skuteczność skomplikowanych sekwencji w produkcji poprzez zastosowanie elastycznych systemów robotów, inteligentnych narzędzi pomagających robotnikom, symulacji, zautomatyzowanego zapisywania danych, analizy, itd.

W nadchodzących latach Grupa BMW zamierza zainwestować ponad miliard euro w istniejące zakłady:

– do połowy 2017r., główny zakład w Monachium zostanie wyposażony w linię lakierniczą, która ma spełniać najwyższe standardy w zakresie rentowności i oszczędnego użycia zasobów. Nowa instalacja to część kompleksowego programu inwestycyjnego, w ramach którego ponad 0,5 mld euro ma być zainwestowanych do 2018 r. Celem programu jest przygotowanie fabryki na przyszłe wyzwania. Pakiet inwestycyjny obejmuje także rozbudowę obszarów surowej karoserii, montażu i logistyki;

– w ciągu ostatnich 3 lat Grupa BMW zainwestowała ponad 0,5 mld euro w nowe, efektywne technologie produkcji, na potrzeby nowej serii BMW 7, w samych tylko Niemczech, w największym zakładzie w Dingolfing. Stosuje się tam nowe technologie takie jak CFRP i elektryfikacja. Inwestycje w tym i przyszłym roku, idące w setki milionów euro, mają przygotować zakład do produkcji przyszłych modeli pojazdów i nowych technologii.

W fabryce w Landshut, Grupa BMW zainwestowała setki milionów euro w 2015 roku, aby udoskonalić produkcję komponentów do modeli BMW i rozwinąć ich konstrukcje. Do końca 2016 r. zostanie ukończona budowa nowego centrum konstrukcji lekkich, w które zainwestowano 20 mln euro.

Poza tym spółka zainwestuje w sumie 100 mln euro w fabrykę motocykli w Berlinie, gdzie istniejące obiekty są rozbudowywane, a dodatkowo są budowane nowe. Na samo nowe centrum logistyczne przeznaczono tam 50 mln euro; ma ono zacząć działać pod koniec 2017 r.

Kolejnym priorytetem jest inwestowanie w tworzenie nowych elementów globalnej sieci produkcyjnej i zwiększanie wydajności już istniejących. Globalnie powiązana i elastyczna sieć produkcyjna jest podstawą dalszego wzrostu i kluczem do zrównoważonego kreowania wartości.

Do 2019 r. Grupa BMW zainwestuje w sumie 2,2 mld USD w regionie NAFTA. Obecnie zakład produkcji surowych karoserii budowany jest w Spartanburgu (USA). To część kosztującego 1 mld USD programu inwestycyjnego, który został ogłoszony w 2014 r. W tym roku roczna produkcja osiągnie nowy poziom ponad 400 tys. jednostek, czyniąc zakład w Spartanburgu największym pod względem wielkości produkcji w sieci Grupy BMW. Ok. jeden na pięć BMW produkowany jest w Spartanburgu.

Kolejny miliard dolarów inwestowany jest w nowy zakład w Meksyku. Rozpoczęcie prac przewiduje się na rok 2016, a rozpoczęcie produkcji seryjnej na rok 2019.

200 mln USD inwestuje się w spółkę joint venture SGL Automotive Carbon Fibers w Moses Lake, WA (USA), która prowadzi zakład produkcji włókna węglowego.

Dzięki zakładom w USA, Meksyku i Brazylii, Grupa BMW będzie mieć w przyszłości do dyspozycji znaczne zaplecze produkcyjne w Ameryce Północnej i Południowej.

W styczniu 2016r., spółka joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA) otworzy nowy zakład produkcji silników w Chinach. Będzie posiadać własną odlewnię i produkować układy przeniesienia napędu do aut BMW wytwarzanych w położonych niedaleko fabrykach BBA Dadong i Tiexi. W konsekwencji, wydajność zakładu produkującego silniki będzie określana na podstawie wielkości produkcji tych dwóch fabryk samochodów.

źródło: BMW AG

AUTOR:  WNP.PL (AG)