ABAX kończy rok 2020 „Hackathonem” w celu zbadania nowych, innowacyjnych rozwiązań

Firma ABAX, znana jako wyjątkowe miejsce pracy, wprowadziła koncepcję zwaną Hackathonem. Intensywny maraton kodowy miał na celu zainspirować deweloperów pracujących w ABAX. Podczas dwudniowego wydarzenia wszyscy programiści mieli możliwość wspólnej pracy i dzielenia się innowacyjnymi pomysłami na przyszłość.

24 godziny na rozwiązanie problemu

W dniach 10 i 11 grudnia ABAX zaoferował deweloperom inne wyzwanie niż codzienna praca, grupując ich w małe zespoły i dając im 24 godziny na innowacyjność. Wydarzenie to pozwoliło deweloperom bawić się kodem i pomysłami, szukając kolejnych wielkich rozwiązań dla firmy. Podczas 2-dniowego maratonu kodowego deweloperzy uczestniczyli w grupowej „burzy mózgów”, planowaniu oraz zbieraniu dowodów, aby umotywować przed jury rodzącą się ideę.

– Hackathon oznacza znalezienie kreatywnego rozwiązania dla danego problemu. Może to być zupełnie nowa funkcja, produkt pomagający naszemu klientowi, nowe możliwości lub wewnętrzne narzędzie usprawniające nasze metody pracy, mówi Wan Luo Senior Director of Engineering w ABAX. 

Łączenie ludzi, miejsc i rzeczy

W tym roku ABAX jest pod wpływem futurystycznej gry video, Cyberpunk 2077. Temat i motyw przewodni ABAX Hackathon to: Łączenie ludzi, miejsc i rzeczy.

– Ważne jest, aby przeznaczyć czas na tego rodzaju inspirujące i odmienne wydarzenia. Chcemy dać pracownikom arenę do szukania nowych możliwości, bycia kreatywnym i tworzenia rozwiązań, które zyskają wartość dla ABAX, mówi Paul Walsh, Chief Technology Officer. 


Okazja do dzielenia się doświadczeniem

Dzięki dwóm przejęciom (RAM i Automile) oraz otwarciu nowego centrum R&D w Gdańsku, wydarzenie to było doskonałą okazją do zebrania zespołów. W ubiegłym roku w Hackathonie wzięło udział 45 osób, a w tym roku było to ponad 70 osób i 11 zespołów.

– Dzięki dwóm przejęciom i nowym pracownikom będziemy mieli możliwość obserwowania współpracy lepiej niż kiedykolwiek. Chcemy, aby pracownicy się poznawali i dzielili doświadczeniem, mówi Wan Luo.

Jury ogłosi zwyciężcę

Zespoły będą oceniane pod kątem pomysłu, innowacji, realizacji, prezentacji i tematu. Jury tegorocznego konkursu stanowić będzie Chief Architect i Zarząd ABAX – zapewniając zarówno ocenę handlową jak i techniczną,

– Oprócz tematu, weźmiemy pod uwagę zgodność z naszymi wartościami: Entuzjazm, Innowacyjność i Zrównoważony rozwój. Rok 2021 będzie dla ABAX czasem pełnym innowacji technologicznych, dodaje Walsh.

Więcej informacji o ABAX Poland: https://www.abax.com/pl